školy dle zaměření

školy dle typu

Typ studia

Forma studia

Střední školy gymnázia okres Sokolov

Krajské

Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum, příspěvková organizace

Husitská 2053, 35601  Sokolov Ředitel: RNDr. Jiří Widž

Privátní

Škola Můj Projekt Mánesova - gymnázium, základní škola a mateřská škola s.r.o.

Mánesova 1672, 35601  Sokolov Ředitel: Mgr. Eliška Bínová