Důležité termíny

 

30. listopadu

uzávěrka přihlášek oborů s talentovou zkouškou

2. – 15. ledna

termín pro konání talentové zkoušky pro obory s talentovou zkouškou a Gymnázium se sportovní přípravou (GSP) v 1. kole (u GSP do 15. 2.)

15. – 31. ledna

termín pro konání talentové zkoušky v konzervatoři v 1. kole

31. ledna

ředitel vyhlásí 1. kolo přijímacího řízení a podmínky pro přijetí

do 20. ledna

nejzazší termín pro sdělení výsledku talentové zkoušky (pro obor GSP v 1. kole je termín 20. 2.)

20. února

1. kolo přihlášek pro maturitní obory bez talentové zkoušky

před termíny jednotné přijímací zkoušky

případné konání školních přijímacích zkoušek u oborů s maturitní zkouškou (MZ), a pro obory bez talentové/maturitní zkoušky

12. dubna 2024

čtyřleté obory vč. nástavbového studia – konání testů pro 1. kolo přijímacího řízení 1. termín

15. dubna 2024

čtyřleté obory vč. nástavbového studia – konání testů pro 1. kolo přijímacího řízení 2. termín

16. dubna 2024

víceletá gymnázia – konání testů pro 1. kolo přijímacího řízení 1. termín

17. dubna 2024

víceletá gymnázia – konání testů pro 1. kolo přijímacího řízení 2. termín

29. a 30. dubna 2024

náhradní termíny pro konání testů pro 1. kolo přijímacího řízení  – všechny obory