školy dle typu

Typ studia

Forma studia

Střední školy 6 letá gymnázia okres Sokolov

Krajské

Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum, příspěvková organizace

Husitská 2053, 35601  Sokolov Ředitel: RNDr. Jiří Widž