školy dle zaměření

školy dle typu

Forma studia

Střední školy Mikulov

Krajské

Gymnázium a Střední odborná škola Mikulov, příspěvková organizace

Komenského 7, 69216  Mikulov Ředitel: Mgr. Roman Pavlačka, Ph.D.