školy dle zaměření

školy dle typu

Forma studia

Střední školy Lipová - lázně

Krajské

Střední škola řemesel a Odborné učiliště Lipová - lázně

Lipová - lázně 458, 79061  Lipová - lázně Ředitel: PhDr. et Mgr. Libor Vrána