školy dle zaměření

školy dle typu

Forma studia

Střední školy přírodovědné a potravinářské obory okres Písek

Krajské

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Milevsko, Čs. armády 777

Čs. armády 777, 39901  Milevsko Ředitel: Mgr. Václav Kašpar

Krajské

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Písek, Komenského 86

Komenského 86, 39701  Písek Ředitel: Ing. Zuzana Sýbková

Krajské

Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga, Písek, Lesnická 55

Lesnická 55, 39701  Písek Ředitel: PhDr. Michal Grus

Krajské

Střední zemědělská škola, Písek, Čelakovského 200

Čelakovského 200, 39701  Písek Ředitel: Ing. Miloš Cieslar