školy dle zaměření

Forma studia

Státní střední školy okres Olomouc

Státní

Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené, Olomouc, Kosmonautů 4

Kosmonautů 4, 77900  Olomouc Ředitel: Mgr. Martina Michalíková