Nejsme školou v tradičním slova smyslu.

PR článek VOŠ Michael 9 2017

LEARNING BY DOING. Ještě se můžeš přihlásit!

www.vosmichael.cz

pr článek VOŠ Michael 9 2017 čb fotografováníVOŠ Michael navazuje na více než 20letou tradici Střední školy reklamní a umělecké tvorby Michael. Propojuje studium s reálnými zkušenostmi z oboru. Nabízí pomaturitní studium ve vzdělávacím programu Multimediální tvorba v reklamě se sedmi zaměřeními.

Vyšší odborná škola Michael nabízí studentům léty ověřený vzdělávací přístup, který v sobě zahrnuje přirozené spojení teorie s praxí. To zaručují pedagogové jako např. Antonín Kratochvíl, Halina Pawlowská, Tomáš Třeštík a celá řada dalších, kteří prokázali svou odbornost nejen ve výuce, ale sami v současnosti patří k aktivním špičkám svého oboru doma i v zahraničí. Široká nabídka jednotlivých zaměření pod jednou střechou je zárukou jejich těsné propojenosti. V dnešním multimediálním světě je taková koncepce studia účinnou zárukou úspěchu absolventů v jejich povolání, protože případná vzájemná zastupitelnost v tvůrčích týmech je oceňovanou předností.

Nejčastěji se studenti VOŠ Michael po skončení studia uplatňují v umělecky tvůrčích, manažerských nebo administrativních pozicích reklamních agentur, postprodukčních či designérských firmách, stejně jako ve filmových a televizních štábech.

Přirozenou možností je samozřejmě pokračovaní v bakalářském nebo magisterském studiu na vysoké škole.

pr článek VOŠ Michael 9 2017 čb počítače

5.9.2017