Rozcestník: Kam po škole?

Články - rozcestník kam po maturitě

Zvážili jste, kam se vydat po maturitě? Shrnujeme hlavní výhody a nevýhody jednotlivých možností.

Veřejné a státní vysoké školy

+

 • neplatí se školné
 • dobré uplatnění absolventů u technických a lékařských oborů
 • pro výkon některých povolání (lékaři, advokáti) nutné absolvování oborů akreditovaných na veřejných školách
 • velký výběr oborů, návaznost v dalších stupních studia (navazující magisterské, doktorské)

-

 • nižší šance na přijetí, vyšší „úmrtnost“ v prvních ročnících
 • je nutné sledovat šance na uplatnění po studiu a provázanost s praxí
 • omezená možnost přivýdělku při studiu denního studia a náročných oborů

Aktuální přehled přijímacích zkoušek, termíny 2. kol, vzorové testy a další informace pro tento rok najdete na www.VysokeSkoly.com.


 

Soukromé vysoké školy

+

 • často bez přijímacích zkoušek a vysoká šance na přijetí
 • možnost stipendií nebo odpuštění školného
 • většinou individuálnější přístup, menší konkurence při zkouškách nebo zápisech

-

 • školné v řádech desetitisíců
 • je nutné sledovat návaznost magisterského studia a šance na uplatnění po studiu
 • velká část škol neposkytuje dotované ubytování a stravování

Přehled školného a podmínky pro přijetí najdete na www.VysokeSkoly.com.


 

Vyšší odborné školy

+

 • prakticky zaměřené vzdělání, prohloubení specializace, praxe součástí studia 
 • často bez přijímacích zkoušek, vysoká šance na přijetí
 • možnost zkráceného studia na VŠ 

-

 • zaměstnavatelé mohou dávat přednost VŠ titulu
 • školné od cca 2,5 tisíc (veřejné) až po desítky tisíc korun (některé soukromé VOŠ)

Aktuální informace k VOŠ najdete na www.VyssiOdborneSkoly.com.


 

Pomaturitní jazykové studium

+

 • intenzivní výuka jednoho nebo více světových jazyků, možnost získání mezinárodně uznávané nebo státní jazykové zkoušky
 • možnost přivýdělku
 • výhodná cena v přepočtu na hodinu
 • pokud zahájíte studium do konce roku po maturitě, máte i nadále status studenta

-

 • cena kurzu v řádu desítek tisíc, náklady na dopravu nebo ubytování

Tipy pro výběr pomaturitního jazykového studia čtěte zde


 

Přípravné kurzy

+

 • intenzivní příprava na přijímací zkoušky
 • blíže poznáte daný obor a ujistíte se, zda ho opravdu chcete studovat
 • možnost kombinace s přípravou na maturitu, pomaturitní jazykové studium (pro získání statusu studenta) nebo s praxí
 • výhodná cena v přepočtu na hodinu

-

 • cena kurzu, náklady na dopravu nebo ubytování
 • obvykle nezískáváte status studenta
 • ani u kurzů pořádaných přímo vysokou školou nemáte většinou jistotu přijetí na daný obor

Přípravné kurzy pro nejžádanější obory najdete zde


 

Úřad práce, rekvalifikační kurzy

+

 • pomoc při hledání práce, orientace v nabídce daného regionu, zvýšení šance na uplatnění
 • nemusíte platit ZP, SP

-

 • musíte splnit podmínky dané zákonem o zaměstnanosti, mj. daný kurz skutečně absolvovat, nenastoupit během rekvalifikace do zaměstnání aj.
 • rekvalifikace provádějí jen akreditované instituce, nabídka může být v daném regionu nebo čase omezená
 • základní podmínkou pro získání podpory v nezaměstnanosti je úhrada důchodového pojištění při zaměstnání či jiné výdělečné činnosti, a to po dobu nejméně 12 měsíců za poslední 2 roky

Informace k podmínkám najdete v článku nezaměstnanost absolventů


Studium v zahraničí

+

 • v zemích EU platí stejné podmínky jako pro místní studenty – nepotřebujete vízum, můžete pracovat při studiu
 • dodatek k diplomu má stejnou platnost i u nás
 • můžete absolvovat jen část studia v zahraničí např. v rámci Erasmu
 • neztrácíte status studenta v případě, že je zahraniční škola uznána MŠMT za rovnocennou VŠ v ČR

-

 • často složité přijímací řízení, případné školné, nutnost přihlášení na místních úřadech
 • kulturní rozdíly, jazyková bariéra, pobyt mimo známé prostředí
 • v zemích mimo EU vás mohou čekat další administrativní úkony - víza, nutnost nostrifikace titulu po návratu apod.
 • náklady na ubytování, cestu, agenturu aj.


 

Jazykový pobyt v zahraničí

+

 • zdokonalení v jazyce, možnost složení jazykové zkoušky
 • pokud seženete brigádu, můžete si přivydělat

-

 • školné, peníze za cestu a pobyt
 • pokud jedete přes agenturu, musíte si vše zařídit a zjistit sami, u agentury poplatek navíc 

Nabídku jazykových pobytů najdete v tištěné nebo online verzi časopisu KamPoMaturitě.CZ - ke stažení zdarma zde.


 

Práce v zahraničí (au-pair, work and travel, stáže, dobrovolnické projekty apod.)

+

 • získání jazykových znalostí, praxe, zkušeností

-

 • u stáží a dobrovolnických projektů můžete pracovat za minimální plat nebo jen ubytování a stravu
 • obtížné hledání pozic v požadovaném oboru nebo kvalifikaci
 • náklady na ubytování, cestu, agenturu apod. mohou převýšit vydělanou částku

 

Nástup do práce či podnikání

+

 • výdělek, zkušenost, nezávislost

-

 • horší návrat ke studiu
 • pro kariérní postup nebo uplatnění u některých profesí potřebujete vyšší kvalifikaci nebo titul

 

Článek najdete také v časopise KamPoMaturitě.CZ - dostupný v tištěné podobě nebo zdarma ke stažení zde.

24.3.2014
článek rozcestník kam po maturitě