VYHLEDEJ...
PŘEHLED ŠKOL
školu
učebnici
seminárku
Mapka k vyhledaní školy
Zřizovatel:
Zaměření:
Kraj:
Hledaný text:
Hlavní město Praha Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královéhradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Vysočina Zlínský kraj
Kategorie:
Text:
Typ:
Text:

Které vysoké školy přijímají přihlášky v dalších měsících

Články - kde se ještě můžete přihlásit na VŠ?

Většina veřejných a státních vysokých škol uzavírá příjem přihlášek v únoru a v březnu. I na jaře a v létě ale můžete uspět s podáním přihlášky. Rozpis podle jednotlivých škol najdete v příloze k článku. Přihlášky navíc přijímají soukromé vysoké školy (obvykle do konce září), vyšší odborné školy a jazykové školy pro pomaturitní jazykové studium. 

Doporučit známému
Diskuze ke článku: příspěvků 4, poslední 7.9.2016 23:20 - Komentovat.

O které školy se jedná (Bc. a dlouhé Mgr. obory v ČJ):

 • Česká zemědělská univerzita v Praze

 • České vysoké učení technické v Praze

 • Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

 • Mendelova univerzita v Brně

 • Ostravská univerzita

 • Policejní akademie ČR

 • Slezská univerzita v Opavě

 • Technická univerzita v Liberci

 • Univerzita Hradec Králové

 • Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

 • Univerzita Karlova

 • Univerzita Palackého v Olomouci

 • Univerzita Pardubice

 • Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

 • Veterinární univerzita Brno

 • Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

 • Vysoká škola ekonomická v Praze

 • Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

 • Vysoká škola polytechnická Jihlava

 • Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

 • Vysoké učení technické v Brně

 • Západočeská univerzita v Plzni

Rozpis podle jednotlivých škol najdete v příloze k článku.

Červenec 2021

30. 7. Pedagogická fakulta UHK 2. kolo vybrané programy www.uhk.cz

31. 7. Cyrilometodějská teologická fakulta UPOL SP, MSHP 2. kolo www.cmtf.upol.cz, Fakulta textilní TUL 2. kolo www.ft.tul.cz, Fakulta stavební ČVUT 2. kolo www.fsv.cvut.cz, Fakulta ekonomická ZČU 2. kolo www.fek.zcu.cz, Zahradnická fakulta MENDELU 2. kolo www.zf.mendelu.cz

Srpen 2021

1. 8. Fakulta rybářství a ochrany vod JČU 2. kolo www.frov.jcu.cz, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUTBR 2. kolo www.fekt.vut.cz

3. 8. Katolická teologická fakulta UK 2. kolo www.ktf.cuni.cz

5. 8. Fakulta lesnická a dřevařská ČZU 2. kolo vybrané programy www.fld.czu.cz, Fakulta elektrotechniky a informatiky UPCE 2. kolo fei.upce.cz

6. 8. Fakulta dopravní ČVUT 2. kolo do 6. 8. pro studium v Praze, do 27. 8. pro studium v Děčíně www.fd.cvut.cz, Fakulta strojního inženýrství VUTBR 2. kolo www.fme.vutbr.cz

8. 8. Přírodovědecká fakulta UHK 2. kolo vybrané programy www.uhk.cz, Fakulta strojní ZČU 2. kolo www.fst.zcu.cz 

9. 8. Filozofická fakulta UK 2. kolo vybrané programy www.ff.cuni.cz

10. 8. Evangelická teologická fakulta UK 2. kolo www.etf.cuni.cz,  Pedagogická fakulta UHK dodatečné přijímací řízení pro nově akreditované programy www.uhk.cz

11. 8. Fakulta bezpečnostního inženýrství 2. kolo www.fbi.vsb.cz, Lesnická a dřevařská fakulta MENDELU 2. kolo www.ldf.mendelu.cz 

12. 8. Fakulta chemicko-technologická UPCE 2. kolo fcht.upce.cz

13. 8. Pedagogická fakulta UJEP 2. kolo www.pf.ujep.cz, Fakulta zdravotnických studií UJEP 2. kolo Radiologická asistence www.fzs.ujep.cz, Husitská teologická fakulta UK 2. kolo www.htf.cuni.cz

14. 8. Filozofická fakulta UJEP 2. kolo http://ff.ujep.cz/

15. 8. Fakulta sociálně ekonomická UJEP změna EM 1. kolo www.fse.ujep.cz, Zemědělská fakulta JČU 2. kolo www.zf.jcu.cz, Teologická fakulta JČU 2. kolo www.tf.jcu.cz, Ekonomická fakulta VŠB-TUO 2. kolo www.ekf.vsb.cz, Filozofická fakulta OU 2. kolo vybrané programy ff.osu.cz, Fakulta informatiky a managementu UHK vybrané programy www.uhk.cz, Fakulta elektrotechnická ZČU 2. kolo www.fel.zcu.cz

16. 8. Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara ZČU nově akreditovaná specializace Environmentální design pro architekturu www.fdu.zcu.cz

17. 8. Přírodovědecká fakulta JČU 2. kolo www.prf.jcu.cz

19. 8. Vysoká škola polytechnická Jihlava 3. kolo www.vspj.cz, Dopravní fakulta Jana Pernera UPCE www.dfjp.cz

20. 8. Fakulta životního prostředí UJEP 2. kolo www.fzp.ujep.cz, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě SLU 3. kolo www.fpf.slu.cz, Fakulta filozofická UPCE 2. kolo NJOP, R, SKA ff.upce.cz, Fakulta logistiky a krizového řízení UTB Management rizik 2. kolo www.flkr.utb.cz

23. 8. Agronomická fakulta MENDELU 2. kolo af.mendelu.cz, Filozofická fakulta UHK nově akreditovaný program Digitální historické vědy www.uhk.cz, Fakulta humanitních studií UTB 2. kolo AJMP, NJMP www.fhs.utb.cz

25. 8. Masarykův ústav vyšších studií ČVUT 2. kolo www.muvs.cvut.cz, Fakulta strojní ČVUT 2. kolo www.fs.cvut.cz

26. 8. Přírodovědecká fakulta UJEP 2. kolo prf.ujep.cz

27. 8. Fakulta chemické technologie VŠCHT 2. kolo Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl fcht.vscht.cz

29. 8. Ekonomická fakulta TUL 2. kolo www.ef.tul.cz, Fakulta elektrotechnická ČVUT 2. kolo www.fel.cvut.cz

30. 8. Fakulta strojního inženýrství UJEP 2. kolo www.fsi.ujep.cz

31. 8. Fakulta stavební VŠB-TUO Stavební inženýrství 2. kolo www.fast.vsb.cz, Fakulta strojní TUL 2. kolo www.fs.tul.cz, Matematický ústav v Opavě SLU 2. kolo www.math.slu.cz, Fakulta veřejných politik v Opavě SLU 2. kolo pro program EPS www.fvp.slu.cz,  Obchodně podnikatelská fakulta SLU nově akreditované programy www.opf.slu.cz, Hornicko-geologická fakulta VŠB-TUO 2. kolo www.hgf.vsb.cz, Fyzikální ústav v Opavě SLU 2. kolo www.slu.cz/phys, Fakulta aplikované informatiky UTB 2. kolo www.fai.utb.cz, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích 3. kolo www.vstecb.cz

Září 2021

3. 9. Fakulta zdravotnických studií TUL 2. kolo www.fzs.tul.cz

6. 9. Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT 2. kolo www.fjfi.cvut.cz

10. 9. Masarykův ústav vyšších studií ČVUT nově akreditovaný program Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku www.muvs.cvut.cz

12. 9. Fakulta strojní VŠB-TUO 2. kolo www.fs.vsb.cz, Fakulta materiálově – technologická VŠB-TUO 3. kolo www.fmt.vsb.cz

15. 9. Fakulta technologická UTB 2. kolo www.ft.utb.cz

Zdroj: Webové prezentace jednotlivých škol, bakalářské a dlouhé magisterské programy a obory akreditované MŠMT v českém jazyce. Přehled se mění podle vypsání dalších termínů a naplnění kapacity jednotlivých programů/oborů, doporučujeme informace ověřit na studijním oddělení.

Změnil se některý termín? Našli jste datum, které v přehledu chybí? Napište nám na info@kampomaturite.cz a údaj doplníme/opravíme - děkujeme!

Mohlo by vás zajímat:

Podívejte se, jak se na dostat na nejžádanější obory - stáhněte si e-booky zdarma, podívejte se na videaprávamedicínapsychologieekonomiehumanitní oboryTSP OSPPolicejní akademie ČR

Potřebujete připravit na přijímací zkoušky? Podívejte se na učebnice a kurzy k přípravě na přijímačky.

Nepovedly se vám přijímačky? Přečtěte si, jak napsat žádost o přezkoumání rozhodnutí podat odvolání.

 

24.6.2021

Související dokumenty:Jsme tam, kde jste vy

Poradenství v přípravě ke studiu

AMOS -
KamPoMaturite.cz, s.r.o.

Dukelských hrdinů 21
170 00 Praha 7

e-mail: info@kampomaturite.cz
tel: +420 606 411 115

Informace

Stáhněte si aplikaci Adresář škol

Užitečné informace

  Zasílání novinek

  Zaregistrujte se a dostávejte nejlepší nabídky jako první.

  Doporučit známému
  E-booky
  Chci se připravit