VYHLEDEJ...
PŘEHLED ŠKOL
školu
učebnici
seminárku
Mapka k vyhledaní školy
Zřizovatel:
Zaměření:
Kraj:
Hledaný text:
Hlavní město Praha Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královéhradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Vysočina Zlínský kraj
Kategorie:
Text:
Typ:
Text:

Jak se dostat na politologii

článek jak se dostat na nejžádanější obory politologie

Politologii můžete studovat na 8 fakultách veřejných škol a 3 školách soukromých. Další možnosti vám nabízí zaměření na bezpečnost, strategická studia, mezinárodní vztahy nebo hospodářskou politiku či veřejnou správu - programy včetně náplní najdete na www.VysokeSkoly.com. Šance na přijetí se pohybuje kolem 50 %. Vyzkoušejte ukázkové testy a testy z minulých let, podívejte se na doporučenou literaturu a na náplň a data přijímacích zkoušek.

Doporučit známému
Diskuze ke článku: příspěvků 1, poslední 1.7.2015 7:27 - Komentovat.

Přijímací zkoušky

NSZ Scio OSP nebo ZSV (UK FSV, MUNI), test studijních předpokladů (UPOL), písemný test ze společenských věd, znalost současné politické scény (UHK, UK FF, UPOL), případně pohovor (2. kolo UK FF).

 

Úspěšnost přijetí

Politologie FF UK 2022 131 přihlášených, 51 přijatých (2021 51/111, 2020 52/120, 2019 45/100, 2018 28/131, 2017 51/146, 2016 44/138, 2015 50/141, 2014 50/179, 2013 36/236)

Politologie a mezinárodní vztahy FSV UK 2022 256 přijatých na 998 přihlášených (2021 249/745, 2020 288/643, 2019 200/700, 2018 223/673, 2017 221/652, 2016 220/678, 2015 222/737, 2013 193/840), Politologie a veřejná politika 2022 339 přihlášených, 192 přijatých (2021 207/358, 2020 203/320, 2019 186/352, 2018 152/324, 2017 107/298)

Politologie FSS MUNI 2022 393 přihlášených, 128 přijatých (2021 182/345, 2020 198/370, 2019 198/359, 2018 332/594, 2017 300/555, 2016 298/626, 2015 295/621, 2014 326/712, 2013 přes 800 přihlášených, 114 přijatých), na obor Mezinárodní vztahy na téže fakultě se v minulém roce hlásilo 899 uchazečů, 263 bylo přijato (2021 405/912, 2020 376/810, 2019 402/926, 2018 434/1060, 2017 429/1205, 2016 433/1451, 2015 419/1453), Bezpečnostní a strategická studia 2022 118 přijatých, 376 uchazečů (2021 131/361, 2020 184/402, 2019 161/433).

Obecné údaje pro další fakulty/školy 2021: FF UHK 63,9 %, FF UJEP 83,5 %, FF UPOL 39,3 %, VŠE FMV 69,5 %, ZČU FF 80,4 %, AAVŠ, CEVRO 100 %

 

Doporučená literatura

 

 • Úvod do současné politologie (Portál)
 • Přehled moderních politologických teorií (Portál)
 • Politologie - základy společenských věd (Nakladatelství Olomouc)
 • Společenské vědy pro SŠ 1. – 4. díl + pracovní sešity (Didaktis)
 • Cvičebnice OSP a ZSV (vše SCIO, kolektiv autorů)
 • Přijímačky na VŠ v pohodě Studijní předpoklady (OSP), Základy společenských věd (ZSV) (Taktik)
 • Maturita ze společenských věd (Nakl. A. Skřivan ml.)

Další učebnice k oboru najdete zde, nabízíme také literaturu k přípravě na přijímačky a maturitní zkoušku

 

Přípravné kurzy

TSP MU, ZSV, OSP

Podívejte se na další přípravné kurzy k přijímacím zkouškám nebo maturitě

 

Průběh a délka studia

Bakalářské studium (3 roky) a navazující magisterské studium (2 roky).

 

Přehled škol a fakult

Masarykova univerzita www.muni.cz

Fakulta sociálních studií: Politologie, Bezpečnostní a strategická studia, Mezinárodní vztahy: ZSV a OSP NSZ Scio 10. 12. 2022 - 2. 4. 2023, TSP MU více termínů leden-duben 2023, varianty ZSV + OSP nebo ZSV + TSP., u mezifakultního studia nutno splnit podmínky přijetí na jiné fakultě. Podrobnosti a další programy v AJ www.fss.muni.cz.  Den otevřených dveří 20. 1. 2023

Univerzita Hradec Králové www.uhk.cz

Filozofická fakulta: Politologie. Písemný test logické a analytické schopnosti uchazeče, faktografické znalosti z oblasti společenských věd 15. - 26. 5. 2023, podrobnosti a informace k programu v AJ www.uhk.cz/ff. Dny otevřených dveří 13. 1. a 4. 2. 2023

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem www.ujep.cz 

Filozofická fakulta: Politologie. Bez přijímací zkoušky, sdružené studium s Geografií zkouška z GEO  5. - 9. 6. 2023. Podrobnosti www.ff.ujep.cz. Den otevřených dveří 9. 2. 2023

Univerzita Karlova v Praze www.cuni.cz

Fakulta sociálních věd: Politologie a mezinárodní vztahy, Politologie a veřejná politika, Teritoriální studia - specializace Teritoriální studia a Soudobé dějiny. NSZ SCIO OSP do 29. 4. 2023 (termín 4. 3. 2023 při splnění podmínek hrazen fakultou). Podrobnosti www.fsv.cuni.cz. Dny otevřených dveří online 14. 12. 2022, IPS, IMS 25. 1. 2023

Filozofická fakulta: Politologie. 1. kolo test studijních předpokladů, kulturní a geografický rozhled, politické dějiny a současné politické reálie české i světové, 2. kolo pohovor, motivace, rozbor dvou děl ze seznamu četby, seznam literatury, zájem o kulturně-politické dění a historický přehled 13. 5. - 14. 6. 2023. Podrobnosti www.ff.cuni.cz. Den otevřených dveří 14. 1. 2023

Univerzita Palackého v Olomouci www.upol.cz

Filozofická fakulta: Politologie, Mezinárodní vztahy a bezpečnost, Politická komunikace a politický marketing, Evropská studia a diplomacie. 13. – 14. 5. 2023 (v případě většího počtu uchazečů i 20. – 21. 5. 2023) test předpokladů ke studiu, oborový test znalost domácí i zahraniční politiky, politologie, ZSV, všeobecný přehled, schopnost analýzy textu a logického uvažování, část otázek v AJ. Podrobnosti www.ff.upol.cz. Dny otevřených dveří 2. 12. 2022, 14. 1. 2023

Vysoká škola ekonomická v Praze www.vse.cz  

Fakulta mezinárodních vztahů: Mezinárodní studia a diplomacie 13. 6. 2023 test matematika a 2 cizí jazyky. Podrobnosti fmv.vse.cz. Dny otevřených dveří VŠE 20. 12. 2022, fakultní 21. 1. 2023

Západočeská univerzita v Plzni www.zcu.cz  

Fakulta filozofická: 12. - 16. 6. 2023. Společnost a politika - specializace Politologie  písemný test ZSV, všeobecný kulturní, historický a politický přehled, znalost AJ. Mezinárodní vztahy - teritoriální studia - 2 specializace, test společenskovědního základu, reálií současné mezinárodní politiky, humánní geografie a novověké politické historie. Podrobnosti www.ff.zcu.cz. Den otevřených dveří 1. 2. 2023

Další možnosti: JČU FF Česko-německá areálová studia, MENDELU FRRMS Mezinárodní teritoriální studia, TUL EF Mezinárodní ekonomické vztahy - 2 specializace, další obory podobného zaměření - podrobnosti na www.VysokeSkoly.com.

 

Soukromé vysoké školy s obory zaměřenými na politologii:

AMBIS vysoká škola, a.s. www.ambis.cz 

Veřejná politika - zaměření Politologie a sociologie, Mezinárodní studia a diplomacie. Pohovor o motivaci ke studiu a očekávání. Termíny pohovorů domlouvá studijní oddělení po podání přihlášky. Dny otevřených dveří Praha 24. 1. 2023, online 8. 2. 2023

Anglo-americká vysoká škola, z. ú. www.aauni.edu

Political Science. Informace na studijním oddělení. Dny otevřených dveří online v AJ 12. 1. 2023, v ČJ 18. 1., 15. 2., 15. 3., 19. 4., 17. 5., 14. 6. 2023

CEVRO Institut, z.ú. www.cevroinstitut.cz  

Politologie a mezinárodní vztahy, Bezpečnostní politika, Economics, Business, Politics. NSZ SCIO OSP/ZSV nebo motivační dopis. Podrobnosti na webu školy. Dny otevřených dveří pravidelně, nejbližší Praha 1. 2. 2023

Další možnosti: MUP Mezinárodní vztahy - 2 specializace, Panevropská univerzita VŠPP - Bezpečnostní studia, UCP - VŠMVV a VŠHE Mezinárodní vztahy a diplomacie, UJAK Mezinárodní vztahy a diplomacie, další obory podobného zaměření, podrobnosti na www.VysokeSkoly.com.

 

Vzorové testy a okruhy otázek

Zdroje: Informace o pravděpodobnosti přijetí čerpáme z https://dsia.msmt.cz//vystupy.html (počty živých přihlášených, počty přijatých, občané ČR), data pro přijímací řízení a vzory testů pak ze stránek jednotlivých fakult, doporučujeme informace ověřit na studijním oddělení dané fakulty. https://www.muni.cz/do/rect/metodika/stud/prijriz/zpravy/podminky/Prijimaci_rizeni_FSS-Bc_-_zprava-podminky.pdf
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=28236
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=28235
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=29158
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=26283
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=26278
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=27248
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=24090
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=24089
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=24669
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=21733
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=21732
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=21026
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=20590
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=20589
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=18688&fakulta=11230
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=18689&fakulta=11230
https://is.cuni.cz/studium/podprij/index.php?do=detailobor&id_obor=14443&fakulta=11210
https://is.cuni.cz/studium/podprij/index.php?do=detailobor&id_obor=13859&fakulta=11230
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=15678&fakulta=11230
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=15799&fakulta=11210

Kontakty a statistiky přijetí pro všechny fakulty jsou k dispozici na www.VysokeSkoly.com

Stahujte zdarma časopis pro maturanty nebo si jej prolistujte zde

Čeká vás letos maturita a přijímací zkoušky? zde seženete téměř všechny učebnice k maturitě, podívejte se na učebnice a kurzy k přípravě na přijímačky.

Nepovedly se vám přijímačky? Přečtěte si, jak napsat žádost o přezkoumání rozhodnutí a podat odvolání.

24.1.2023


Jsme tam, kde jste vy

Poradenství v přípravě ke studiu

AMOS -
KamPoMaturite.cz, s.r.o.

Dukelských hrdinů 21
170 00 Praha 7

e-mail: info@kampomaturite.cz
tel: +420 606 411 115

Užitečné informace

  Zasílání novinek

  Zaregistrujte se a dostávejte nejlepší nabídky jako první.

  Doporučit známému
  E-booky
  Chci se připravit