CERMAT jednotné přijímačky na střední školy 2024

článek CERMAT povinné přijímačky na střední školy kampomaturite.cz

Informace o termínech konání jednotné přijímací zkoušky v roce 2024. Podmínky pro podávání přihlášek v jednotlivých kolech, jejich forma a další podrobnosti zatím nejsou k dispozici, po jejich zveřejnění je najdete v příslušném článku a také v e-booku.

Jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a matematiky se týká uchazečů o vzdělání v oboru zakončeném maturitní zkouškou. 

Koho se jednotné testy netýkají

  • obory vzdělání se závěrečnou zkouškou
  • obory vzdělání s výučním listem
  • obory zkráceného studia 
  • obory skupiny 82 Umění a užité umění, kde se koná talentová zkouška § 62 odst. 3 školského zákona
  • obory vzdělávání konzervatoří, kde se koná talentová zkouška § 88 odst 2 školského zákona

Co vás v testech CERMAT čeká

Testy se skládají z matematiky a českého jazyka a literatury a jsou připraveny v provedení pro čtyřleté, šestileté a osmileté obory studia.

Testy jsou v papírové podobě.

Test z českého jazyka a literatury obsahuje uzavřené (úlohy se 4 alternativami odpovědí "multiple-choice", přiřazovací, uspořádací úlohy s řazením podle vybraného kritéria, nebo dichotomické "ano-ne" úlohy) a otevřené úlohy. Na vypracování máte 60 minut.

Test z matematiky se skládá z uzavřených (5 alternativ odpovědí "multiple-choice", přiřazovací a dichotomické "ano-ne" úlohy) i otevřených úloh. U otevřených úloh se požaduje a hodnotí i postup řešení. Časový limit je  70 minut.

Termíny jednotných přijímacích zkoušek 

1. termín:

12. dubna 2024 - čtyřleté obory včetně nástavbového studia

16. dubna 2024 - víceletá gymnázia

2. termín:

15. dubna 2024 - čtyřleté obory včetně nástavbového studia

17. dubna 2024  - víceletá gymnázia

Náhradní termíny:

29. a 30. dubna 2024 - pro všechny obory

Hodnocení testů

Hodnocení jednotné zkoušky na celkovém hodnocení musí být alespoň 60 % (u GSP min. 40 %). Započítává se vždy lepší výsledek testu ze 2 výsledků. 

Jak se připravit na testy CERMAT

Vzorové i ostré testy CERMAT z minulých let doporučujeme vyzkoušet. Zjistíte, jak vypadají záznamové archy, zadání úloh a časové limity. Zdarma je můžete stáhnout na stránkách CERMATu, případně je pohromadě najdete na našem webu.

K dispozici jsou také tištěné sady testů a další učebnice, které všechny seženete v našem e-shopu:

Víceletá gymnázia Čtyřletá gymnázia Na střední školy

Zajímá vás, jak vybrat školu, vyplnit přihlášku nebo které školy přijímají přihlášku i ve 2. kole? Přečtěte si článek zde.

Jak se dostat na SŠ? Kompletní informace obsahuje náš e-book, stáhněte si jej zdarma

V našem e-shopu seženete 95 % učebnic a knih pro přípravu na přijímací zkoušky

Najděte vhodnou střední školu v našem adresáři

Vyzkoušejte si vzorové testy CERMAT k přijímacím zkouškám

Informace v tomto článku s výjimkou termínů platí pro rok 2023, k datu zveřejnění článku nebyla aktualizace pro rok 2024 na webu CERMAT k dispozici, doporučujeme sledovat aktualizaci na jejich stránkách.

Zdroje:

https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska

26.9.2023