S rekvalifikací zvýšíte svou šanci na trhu práce!

Přišli jste o práci? Nepropadejte depresím a rekvalifikujte se! Zvýšíte tím svou šanci na uplatnění na trhu práce a snáze si najdete jinou!

Pracovat se musí. A ideálně za odvedenou práci získávat plat v adekvátní výši. Životní náklady se zvyšují a hypotéka, pohonné hmoty, potraviny a složenky se nějak zaplatit musí. Naprostou výhrou pak je, když nás naše práce baví a naplňuje. Zkrátka do ní chodíme s radostí a nadšením. Takové štěstí však má jen hrstka vyvolených. Většina lidí dle průzkumů vykonává práci, která je nebaví ani netěší. I přesto ji vykonávají. Změny se obávají. Mají strach z toho, že jinou nenajdou a neuživí svou rodinu.

 

Práce vás nebaví, nebo jste o ni přišli?

Může to ale vypadat jinak. Práce nás i může bavit, ale přijdeme o ni. Těžká situace vyvolaná inflací a neustále se zvyšujícími cenami energií těžce doléhá i na zaměstnavatele, tedy firmy. Spousta z nich se už rozhodla propouštět. O práci tak přicházejí i lidé, které jejich zaměstnání plně naplňovalo a vážili si ho. Dobrou zprávou je, že oba problémy mají své řešení. Šancí pro oba případy, tedy pro ty, kterým jejich zaměstnání nevyhovuje, i ty, jenž o ně z nějakého důvodu přišli, představuje třeba rekvalifikace.

 

Co je to rekvalifikace?

Pojmem rekvalifikace rozumíme nabytí či rozšíření naší stávající kvalifikace. Vezměme si absolventku střední ekonomické školy, která pracuje jako asistentka v nějaké firmě. Ona by se ale ráda osamostatnila a byla paní svého času. Absolvuje proto rekvalifikační kurs účetnictví a daňové evidence, zaregistruje se na živnostenském úřadě a začne v daném oboru podnikat. Vést účetnictví pro firmy a jednotlivce. A o práci rozhodně nebude mít nouzi. Daně se totiž budou platit vždycky. Tímto způsobem se ale z vás může stát také daňový specialista nebo odborník na online marketing. Nebo specialista na personalistiku. Oborů, v nichž se můžete vzdělat či dovzdělat, je spousta. Co pro to musíte udělat?

 

Buďte proaktivní! Přihlaste se na rekvalifikační kurz!

Rekvalifikační kurzy se pořádají ve všech krajích a větších městech (PrahaBrnoOstrava, Břeclav, Bruntál, Česká Třebová, Český Těšín, Hradec Králové atd.). Jejich přehled najdete na stránkách rekvalifikacnikurzy.cz. Obecně jsou rekvalifikační kurzy vyhledávané širokým spektrem zájemců z řad absolventů s výučním listem, úplným středním vzděláním s maturitou i základním vzděláním. A je o ně velký zájem. Loni je úspěšně absolvovalo více než 8 tisíc lidí.

 

Na jak dlouho?

Délka kurzu bývá v závislosti na jeho zaměření od tří do šesti měsíců a po jeho úspěšném absolvování získáte osvědčení o rekvalifikaci opravňující k výkonu daného oboru jak v podnikání, tak i v zaměstnaneckém poměru.

 

Jak to funguje?

Kurz si buď zaplatíte (jeho cena se pohybuje okolo deseti tisíc korun), nebo vám ho proplatí úřad práce. V tom případě ale na něm musíte být vedeni jako uchazeči o zaměstnání. Další podmínkou je tzv. odpovídající vstupní rekvalifikace, většinou se jedná o odpovídající stupeň vzdělání. Rekvalifikační kurz daňové evidence tak úřad práce spíše než absolventovi umělecké školy uhradí absolventu obchodní akademie.

 

Zdravotní způsobilost a účelnost

Nezbytná je taká patřičná zdravotní způsobilost a tzv. účelnost, což ve finále znamená, že absolvování daného kurzu uchazeči o zaměstnání skutečně pomůže najít si nové zaměstnání. Ten ho navíc musí dokončit. Pokud tak bez udání vážných důvodů (zdravotní, rodinné, stěhování atd.) neučiní, bude jej muset zaplatit. Více informací o rekvalifikačních kurzech hrazených úřadem práce najdete na odkazu rekvalifikace úřad práce.

 

1.9.2022