Gymnázium
ŠkolaArcibiskupské gymnázium v Kroměříži
ZřizovatelCírkevní
Šance na přijetí na fakultu
Nezaměstnanost absolventů fakulty
Studijní programGymnázium
Forma studiaDenní
Jazyk výukyČeština
Školné
Škola nevybírá školné, ale je velmi ráda za jakoukoli formu a výší vaší podpory.
Ubytování
Stravování
Dny otevřených dveří
Přijímací zkousky
Přihlášky ke studiu
Přihláška v eln. podobě
Přijímací řízení (obsah)
Vybrat