Studium politiky a ekonomiky v době globalizace

Studium politiky a ekonomiky v době globalizace

Transformace moderní společnosti v druhé polovině 20. století s rozvojem mezinárodního obchodu a internacionalizace našich ekonomik změnila způsob, jakým jsme chápali podnikání. Nicméně proces mezinárodní ekonomické integrace má účinky, které jsou nad rámec čistě ekonomický a má hluboký dopad v našem pojetí politiky.

Politická sféra nemůže být chráněna před vlivem ekonomické dynamiky. Volby a možnosti přijaté zvolenými politiky musí být uvedeny v širším kontextu, v němž je hospodářské podmiňování základním faktorem. Autonomii, kterou kdysi politika měla, důležitost ideologie, musí být znovu obnovena v tomto novém socio-ekonomickém prostředí. Současné období plné hospodářských krizí, kterým země Evropské unie čelí, je dobrým příkladem toho, jak se politika a ekonomie prolínají tak, jak bylo známo v minulosti. Řešení, které politici nabízejí, vyžaduje správné diagnózy hospodářské situace, navíc s porozuměním tradičních potřeb a požadavků svých občanů.

Studium politických věd a mezinárodních vztahů je ovlivněno touto transformací. Studium těchto oborů autonomním způsobem neumožňuje produkovat analýzy s dostatečnou vypovídající schopností. Akademici a studenti se musí přizpůsobit této transformaci, se kterou mají zkušenosti v posledních desetiletích. Univerzitní programy se musí změnit a přizpůsobit učební plány tak, aby připravili studenty k pochopení globalizované společnosti. To je případ University of New York in Prague (UNYP), která nabízí bakalářský titul v oboru Mezinárodních a ekonomických vztahů v anglickém jazyce, který kombinuje studium politických věd a mezinárodních vztahů a mezinárodní ekonomie. Studenti se v tomto programu specializují i na studium mezinárodní politiky a mezinárodní ekonomie. Kombinace těchto dvou disciplín je jediný způsob, jak mohou studenti pochopit dynamiku hry v globalizovaném světě. Pouze ti, kteří jsou schopni pochopit vzájemné vztahy mezi politikou a ekonomikou se nachází v dobré pozici, která jim umožní být úspěšný ve stále více konkurenčním profesionálním prostředí. Studenti, se častěji rozhodují pro programy, jež je připraví jak na nadcházející úkoly mezinárodního charakteru, tak na programy se zaměřením na schopnosti kritického myšlení a toho studiem na UNYP dosáhnou.

www.unyp.cz

10.2.2014