SCIO a Národní srovnávací zkoušky (NSZ) termíny pro 2024/25

článek scio nsz národní srovnávací zkoušky osp kampomaturite.cz

Pro přijetí na některé vysoké školy jsou vyžadovány Národní srovnávací zkoušky, které pořádá společnost SCIO. Tyto testy na  fakultách nahrazují přijímací zkoušky, některé fakulty pouze přihlížejí k dobrým výsledkům zkoušek. Někdy jsou uznávány pouze vybrané termíny. Přihlásit se můžete i před podáním přihlášky na vysokou školu, v případě absolvování více pokusů se vám započítá nejlepší výsledek.

 

 

Aktuální přehled fakult, které přijímají na základě NSZ najdete zde.

 

Termíny NSZ

NSZ proběhnou v sedmi termínech (+ jednoho nanečisto) během školního roku. Přihlásit se můžete ke kterémukoliv termínu, pro potřeby fakult se Vám započte jen nejlepší dosažený výsledek. Místa, termíny i formu (prezenční/online) si vyberete v průběhu své přihlášky.

14. 11. 2024 (NSZ nanečisto - pouze online), 7. 12. 2024, 13. 1. 2025 (pouze online), 1. 2. 2025, 1. a 29. 3. 2025, 26. 4. 2025, 17. 5. 2025

Místa konání NSZ:

Česká republika

Brno, České Budějovice, Frýdek-Místek, Hradec Králové, Jihlava, Kolín, Liberec, Olomouc, Opava, Ostrava, Pardubice, Plzeň, Praha, Sokolov, Svitavy, Šumperk, Tábor, Ústí nad Labem, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín

Slovenská republika

Banská Bystrica, Bratislava, Košice, Martin, Michalovce, Nitra, Poprad, Prešov, Žilina

 

Obecné studijní předpoklady – OSP

Test Obecných studijních předpokladů (OSP) v rámci NSZ testuje základní dovednosti a schopnosti pro úspěšné vysokoškolské studium. Nejedná se o test středoškolských znalostí, při řešení úloh se vychází pouze z informací v zadání. Test je proto spravedlivější – jeho výsledek nezáleží tolik na tom, na jak kvalitní střední škole kdo studoval.

 

Oddíly testu:

  1. Verbální oddíl (35 minut, 33 úloh)
  2. Analytický oddíl (50 minut, 33 úloh)

Verbální oddíl: Úlohy v tomto oddílu testují schopnost precizní práce s jazykem, porozumění delším textům a předložené argumentaci. Úlohy vyžadují pečlivou analýzu textů a kritickou práci s textem jako celkem.

Analytický oddíl: Úlohy testují schopnost práce se soubory informací, orientaci v sadě podmínek a vyvozování z nich a schopnost pracovat s kvantitativními údaji.

Na každý oddíl je přesně stanovený čas. Mezi oddíly nelze během zkoušky přeskakovat.

 

Základy společenských věd - ZSV

Test se skládá z 60 úloh a je rozdělen do tří částí: Člověk a společnost (úlohy z oboru psychologie, sociologie, filozofie), Stát a právo (politologie a právo), Hospodářství a svět (ekonomie, evropská integrace a moderní dějiny zahrnující období od 1848 do současnosti s důrazem na české a světové dějiny v kontextu mezinárodních vztahů).

V testu se neobjevují úlohy zasahující do jiných oblastí ani úlohy k aktuálnímu kulturnímu dění. Určitou výjimkou jsou úlohy týkající se politického dění: smyslem není zkoumat podrobné znalosti, ale celkový přehled v oborech politologie a evropská integrace získávaný třeba sledováním politického dění nebo četbou denního tisku. Na řešení testu budete mít 60 minut, mezi jednotlivými oddíly je možné přecházet a úlohy řešit v libovolném pořadí.

Zdroj: web scio.cz

 

18.6.2024