VYHLEDEJ...
PŘEHLED ŠKOL
školu
učebnici
seminárku
Mapka k vyhledaní školy
Zřizovatel:
Zaměření:
Kraj:
Hledaný text:
Hlavní město Praha Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královéhradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Vysočina Zlínský kraj
Kategorie:
Text:
Typ:
Text:

Přijímací zkoušky na střední školu 2021: termíny, jak vybrat SŠ, co potřebujete vědět k přijímacím zkouškám

články jak vybrat sš přijímačky na sš

V letošním roce čekají přijímací zkoušky na SŠ velké změny. Školy mohou rozhodnout o zrušení jednotné přijímací zkoušky, konání školní zkoušky distančním způsobem, navíc můžete využít obou termínů jednotných přijímacích zkoušek, i když podáte v prvním kole jen jednu přihlášku (mimo víceletých gymnázií). Článek je aktualizován o změny z března 2021. Celkový přehled novinek najdete v našem e-booku, stáhněte si jej zdarma.

Volba oboru

Máte jasno? Máte talent? Pak to máte jednodušší. Pokud ne, ujasněte si: Jaké máte výsledky? Také schopnosti, studijní předpoklady, rodinné dispozice, zdravotní stav. Pídit se můžete u třídních učitelů, vyučujících příslušných předmětů, trenérů nebo lektorů - co si myslí oni? Výhodou je (pokud jim zrovna neležíte v  žaludku), že vás znají nejlépe. Pokud zde neuspějete, ptejte se výchovných poradců, v pedagogicko-psychologických poradnách, v ICM.

Berte v potaz, zda vás daný obor bude zajímat a jaká je situace a prognózy na trhu práce (najdete  je ve zdrojích k tomuto článku).

 

Volba školy

Web školy: V adresáři www.StredniSkoly.com, rejstříku škol nebo přes libovolný vyhledávač najdete stránky dané školy. I jejich vzhled, přehlednost a zejména aktuálnost dat vám mohou o škole hodně napovědět.

Dny otevřených dveří: Určitě doporučujeme navštívit všechny školy, kde míníte podat přihlášku. I když se v tomto roce akce konají hlavně ve virtuálním prostoru, můžete toho hodně zjistit. Připravte si také otázky, které se vám nepodařilo zjistit z ověřených zdrojů.

Reference: Zjišťujte. Po známých, u rodičů lidí, kteří už na školu chodí.

Otázky: Pokud informace nenajdete na stránkách školy, dotazy si vypište a zeptejte se ve škole. Nemají odpověď? Nechtějí ji předat nebo "mlží"? Jste za potížistu a to ještě nejste (vy nebo vaše dítě) žákem školy? Pak raději pozor. Vhodné okruhy dotazů:

 • Jaký byl prospěch přijatých žáků v minulých letech?
 • Jaký byl počet uchazečů? Jaké procento bylo přijato? Kolik procent školu nedokončí?
 • Jaké jsou výsledky u závěrečných/maturitních zkoušek? Zejména u učilišť, nástaveb a integrovaných škol se ptejte na úspěšnost u státních maturit, případně jaké kroky škola plánuje pro zlepšení těchto výsledků.
 • Kolik procent žáků se hlásí na vysokou nebo vyšší odbornou školu a jaká je jejich úspěšnost při přijímacím řízení?
 • Jak je zajištěna výuka jazyků? Přijdou studenti do kontaktu s rodilými mluvčími? Má škola partnerskou školu v zahraničí? Pořádají se výměnné pobyty nebo jiné výjezdy?
 • Jak je pokryta výuka jiných předmětů, které vás zajímají - matematika/informatika/návrhářství/... pořádají se workshopy? jiné akce? Spolupracuje škola s některou z vysokých nebo vyšších odborných škol?
 • Jaká je nezaměstnanost absolventů školy? Spolupracuje škola s praxí? Kde a kdy studenti praxi vykonávají? Jsou vyučovány i "praktické" předměty typu psaní na počítači všemi deseti?článek jak vybrat sš diagram obrázek
 • Jsou na škole nějaké problémy? Šikana, drogy atd.? Pořádají adaptační kurzy nebo jinou formu seznámení pro studenty prvních ročníků? Mají metodika prevence, výchovného poradce, psychologa? Jak na vás působí, je k sehnání, jak vypadá jeho nástěnka a prezentace vůbec, jaké informace vám poskytne?

Praktické otázky: U soukromých škol zjistěte, jaká je výše školného, vyžádejte si smlouvu o studiu. Je zde možnost stipendií?

Podívejte se na přehled důležitých otázek v obrázkové podobě

 

Přijímací zkoušky

V prvním kole přijímaček můžete podat až 2 přihlášky a v dalších kolech není počet omezen už vůbec. A protože střední školství se sice optimalizuje, nicméně i v příštím roce to nevypadá na drastický úbytek míst v prvních ročnících, vyplatí se mířit napoprvé výš a případně mít v záloze nějaké "jistější" řešení.

I tak je dobré si zjistit: Konají se kromě povinných i školní přijímačky? Z jakých předmětů? Koná škola "zkoušky nanečisto", doporučuje literaturu pro přípravu? Přihlíží k výsledkům ze ZŠ?

Stáhněte si zdarma náš e-book Jak se dostat na SŠ

Potřebujete učebnice k přípravě na přijímačky víceletých gymnázií?

Nebo vás zajímají přijímací zkoušky na čtyřleté obory? Učebnice najdete zde

Zahájení přijímacího řízení - přihláška

Zahajuje se podáním přihlášky a příslušných příloh, zasílá se řediteli vybrané SŠ, v 1. kole přijímacího řízení lze podat jen 2 přihlášky. Přihlášku je nutné podat v 1. kole do 1. března. U oborů s talentovou zkouškou se přihlášky podávají do 30. listopadu.

Pokud využijete možnosti podat v 1. kole dvě přihlášky, je nutné ji podat na obě vybrané školy a do obou přihlášek uvést druhou školu, na kterou se v 1. kole hlásíte.

Vzor správného vyplnění přihlášky najdete v příloze k tomuto článku, formulář přihlášky si stáhněte zde.

Důležité jsou zejména:

 • Kód a název oboru (např. 79-41-K/41 gymnázium)
 • IZO školy (9-místné číslo)

Obojí najdete na webových stránkách vámi vybrané školy nebo v rejstříku škol (viz Zdroje).

1. kolo přijímací zkoušky

Jednotná přijímací zkouška v předchozích letech čekala na všechny uchazeče o vzdělání s maturitní zkouškou bez talentové zkoušky. Netýkala se přijímacího řízení do zkráceného studia pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou, vzdělání s výučním listem, oborů skupiny 82 Umění a užité umění, kde se koná talentová zkouška, a oborů konzervatoří. Informace k přijímacím zkouškám do konzervatoří, oborů s talentovou zkouškou a gymnázií se sportovní přípravou uvádíme podrobně v našem e-booku.

Tento rok je to jiné. Ředitel může rozhodnout, zda se bude konat jednotná přijímací zkouška, školní zkouška, a v případě, že počet podaných přihlášek bude nižší než počet přijímaných uchazečů, může zkoušky zcela zrušit. Finální podmínky musí škola zveřejnit nejpozději do 31. 1., 8. 3. může na základě počtu doručených přihlášek vydat informaci o zrušení přijímacích zkoušek.

Mimo víceletých gymnázií je možnost konat jednotnou zkoušku ve dvou termínech, přestože podáte jen jednu přihlášku. Zkoušku pak konáte v obou termínech na té škole, kam se podává přihláška. Započítává se vždy lepší výsledek z obou předmětů a termínů zkoušek.

Jednotná přijímací zkouška se skládá z českého jazyka a matematiky. Ilustrační testy i ostré testy z minulých let pro čtyřleté i víceleté obory vzdělání jsou k dispozici na stránkách CERMATu a pohromadě také na našich stránkách.

Termíny jednotných přijímacích zkoušek pro rok 2021 - aktualizace z března 2021

1. termín:

3. května 2021 - čtyřleté obory včetně nástavbového studia

5. května 2021 - víceletá gymnázia

2. termín:

4. května 2021 - čtyřleté obory včetně nástavbového studia

6. května 2021  - víceletá gymnázia

Náhradní termíny:

2. a 3. června 2021 - pro všechny obory

Školní přijímací zkouška - je-li součástí přijímaček jednotná i školní zkouška, stanoví ředitel termín školní zkoušky na stejný den, kdy se koná zkouška jednotná. Výjimkou je distanční způsob konání školní zkoušky, která může mít termín konání odlišný. Termíny mohou být v intervalu od 3. - 19. května 2021.

Hodnocení 1. kola

V tomto roce může škola rozhodnout o rozšíření vysvědčení, která se zohledňují. Může také změnit poměr podílu jednotné přijímací zkoušky na celkovém hodnocení (v předchozích letech min. 60 %, u gymnázia se sportovní přípravou min. 40 %).

Škola zveřejní seznam přijatých uchazečů nově 19. - 21. 5. 2021 (u náhradních termínů 14. - 16. 6.), oznámení se zasílá pouze nepřijatým uchazečům nebo jejich zákonným zástupcům.

2. kolo přijímací zkoušky

Ředitel školy může vyhlásit další kola přijímacího řízení.

V hodnocení může zohlednit výsledky jednotné zkoušky a určí způsob hodnocení u uchazečů, kteří jednotnou zkoušku nekonali.

Případná školní přijímací zkouška se koná nejdříve 14 dní po vyhlášení dalšího kola, pozvánku ředitel zasílá nejpozději 7 pracovních dnů před termínem konání.

Kraj

Praha

Středočeský kraj

Karlovarský kraj

Ústecký kraj

Kraj Vysočina

Pardubický kraj

Královehradecký kraj

Moravskoslezský kraj

Plzeňský kraj

Liberecký kraj

Olomoucký kraj

Zlínský kraj

Jihočeský kraj

Jihomoravský kraj

 

 

Odvolání

Lze podat během 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí.

Zápisový lístek

Uchazeč (žák ZŠ) obdrží zápisový lístek na své ZŠ nově nejpozději 30. dubna 2021 (v předchozích letech šlo o 15. 3.), ostatní uchazeči lístek obdrží na základě žádosti u krajského úřadu. Každý obdrží jen jeden zápisový lístek. Zápisový lístek nemusí odevzdávat zájemci o večerní, nástavbové a zkrácené studium. Informace k termínům oborů konzervatoří, oborů s talentovou zkouškou a gymnázií se sportovní přípravou uvádíme podrobně v našem e-booku.

Do 10 pracovních dnů od oznámení rozhodnutí musí být zápisový lístek odevzdán zákonným zástupcem nebo uchazečem řediteli školy, kde hodlá studovat (a byl přijat :-) ). Pokud tak neučiní, má se za to, že se vzdal práva na toto místo a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče.

Důležitá data

Informace k termínům oborů konzervatoří, oborů s talentovou zkouškou a gymnázií se sportovní přípravou uvádíme podrobně v našem e-booku.

31. ledna zveřejnění informací k 1. kolu přijímacích zkoušek u oborů bez talentové zkoušky
1. března do 1. 3. se podává přihláška řediteli školy (bez talentové zkoušky)
8. března ředitel může rozhodnout o nekonání jednotné/školní zkoušky, pokud počet přihlášek nepřevyšuje počet přijímaných studentů a škola má tuto možnost v podmínkách pro přijetí, které zveřejnila do 31. 1.
30. dubna nejpozději 30. 4. obdrží žák ZŠ na své ZŠ zápisový lístek (mimo oborů s talentovou zkouškou)
3. - 19. května

konání školních přijímacích zkoušek pro maturitní obory, pokud jsou vypsány

3. května čtyřleté obory včetně nástavbového studia - konání testů pro 1. kolo přijímacího řízení 1. termín
4. května  čtyřleté obory včetně nástavbového studia - konání testů pro 1. kolo přijímacího řízení 2. termín
5. května víceletá gymnázia - konání testů pro 1. kolo přijímacího řízení 1. termín
6. května víceletá gymnázia - konání testů pro 1. kolo přijímacího řízení 2. termín
19. - 21. května ředitel zveřejní seznam přijatých uchazečů (u náhradních termínů 14. - 16. června)
2. června náhradní termín konání testů pro 1. kolo přijímacího řízení všechny obory - 1. termín
3. června náhradní termín konání testů pro 1. kolo přijímacího řízení všechny obory - 2. termín

Důležitá čísla

1 počet kol přijímacího řízení není omezen, musí být nejméně 1 kolo
  každý uchazeč obdrží 1 zápisový lístek
  náhradní termín zkoušky se koná nejpozději do 1 měsíce po řádném termínu zkoušky
  1. dnem školního roku nebo dnem uvedeným v rozhodnutí o přijetí se uchazeč stává žákem školy
2 minimální počet termínů přijímacích zkoušek pro 1. kolo přijímacího řízení je 2
  maximální počet přihlášek pro 1. kolo přijímacího řízení (platí i pro víceletá gymnázia). Počet přihlášek pro 2. a další kola není omezen
3 do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí lze podat odvolání
  do 3 dnů po termínu zkoušky se musí písemně omluvit důvod neúčasti u zkoušky
7 u 2. a dalšího kola se rozesílá pozvánka ke zkoušce nejpozději 7 dní před konáním
10 zápisový lístek musí být předán řediteli nejpozději do 10 pracovních dnů od rozhodnutí o přijetí
14 u 1. kola školní přijímací zkoušky se rozesílá pozvánka nejpozději 14 dní před konáním

Mám maturitu/výuční list, ale chci ještě výuční list/maturitu

Pro ty žáky, kteří již absolvovali střední vzdělání s maturitní zkouškou a chtějí získat vzdělání v jiném oboru, je určeno zkrácené studium pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou.

Pro uchazeče, kteří již získali střední vzdělání s výučním listem nebo s maturitní zkouškou, je určeno zkrácené studium pro získání středního vzdělání s výučním listem.

Absolventi 3letých oborů vzdělání s výučním listem mohou pokračovat ve 2letém nástavbovém studiu s maturitní zkouškou.

Střední vzdělání lze také získat po předložení souboru osvědčení o získání dílčích kvalifikací, definovaného dle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání v Národní soustavě kvalifikací. Tato osvědčení nahrazují předchozí vzdělání a umožňují složit závěrečnou nebo maturitní zkoušku.

Statistiky

Ve školním roce 2019/2020 fungovalo 1284 středních škol (předchozí roky 1290, 1308, 1307, 1310, 1331 a 1347 středních škol), vzdělávalo se zde přes 423 tisíc studentů.

78,4 % (předchozí roky 78,8 %, 78,6 %, 77,4 %) studentů studovalo obor zakončený maturitní zkouškou. 34,4 % studentů se vzdělává v gymnáziích a lyceích (všeobecné vzdělávání). Dívky představují 34,5 % žáků u oborů s výučním listem, 54 % u oborů s maturitou.

V daném roce bylo v 1. kole podáno cca 219 tisíc přihlášek (oproti 209 tis., 204 tis. a 197 tisícům v předchozích letech), 67,9 % uchazečů v prvním kole přijímacího řízení uspělo (předchozí roky 69,5 %, 71 %, 73,1 %).

Zdroje:

www.StredniSkoly.com

http://rejskol.msmt.cz/

http://www.cermat.cz/

https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska

https://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/jak-probehnou-prijimaci-a-maturitni-zkousky

https://koronavirus.edu.cz/faq-hlavni-temata-koronaviru-a-skolstvi#prijimacky

https://koronavirus.edu.cz/files/007-pz-platne-zneni-oop.pdf

http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/statistika-skolstvi/vyrocni-zpravy-o-stavu-a-rozvoji-vzdelavani-v-ceske-1?highlightWords=v%C3%BDro%C4%8Dn%C3%AD+zpr%C3%A1va+vzd%C4%9Bl%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD+2017

http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/ustanoveni-o-prijimacim-rizeni-do-strednich-skol-ve-skolskem?highlightWords=organizace+%C5%A1koln%C3%ADho+roku

https://dokumenty.cermat.cz/Sdilene%20dokumenty/P%C5%98IJ%C3%8DMAC%C3%8D%20%C5%98%C3%8DZEN%C3%8D/Jednotn%C3%A1%20zkou%C5%A1ka%202017/Vyhlaska_353-2016_prijimaci-rizeni-SS.pdf

http://www.msmt.cz/uploads/VKav_200/v_353/vyhlaska_353_pro_info.pdf 

http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/tiskopisy-prihlasek-ke-strednimu-vzdelavani-a-vzdelavani-v

Prognózy trhu práce:

http://prognozatrhuprace.vupsv.cz/

http://www.budoucnostprofesi.cz/

Zdroj obrázku: Business photo created by diana.grytsku - www.freepik.com

Kam dál:

Knihy a další materiály pro přípravu na přijímací zkoušky

Jak se dostat na SŠ? Kompletní informace obsahuje náš e-book, stáhněte si jej zdarma

V našem e-shopu seženete 95 % učebnic a knih pro přípravu na přijímací zkoušky

Najděte vhodnou střední školu v našem adresáři

Vyzkoušejte si vzorové i ostré testy CERMAT k přijímacím zkouškám

Stáhněte si přihlášku na SŠ v elektronické podobě a podívejte se na vzorově vyplněnou přihlášku

17.3.2021

Související dokumenty:Jsme tam, kde jste vy

Poradenství v přípravě ke studiu

AMOS -
KamPoMaturite.cz, s.r.o.

Dukelských hrdinů 21
170 00 Praha 7

e-mail: info@kampomaturite.cz
tel: +420 606 411 115

Informace

Stáhněte si aplikaci Adresář škol

Užitečné informace

  Zasílání novinek

  Zaregistrujte se a dostávejte nejlepší nabídky jako první.

  Doporučit známému
  E-booky
  Chci se připravit