Jak nám různé typy inteligence mohou pomoci při studiu jazyka?

článek multidimenzionální teorie inteligence při výuce jazyků 11 2018

Americký psycholog Howard Gardner nabídnul světu multidimenzionální teorii inteligence, ve které stanovil 8 typů inteligencí. Každý z nás dokáže pracovat se všemi těmito typy, ovšem některé u nás převládají a jiné jsou naopak více upozaděny. To je důvod, proč každému z nás jde něco jiného.

"Každý z nás je nadaný na něco jiného, někomu jdou řešit hlavolamy a někdo hraje na hudební nástroj. Klasické měření IQ již nedokáže předvídat naše dovednosti a nadání, které jsou důležité pro následné úspěchy v praxi a kariéře," uvádí Tereza Najberková, hlavní metodička jazykové agentury Skřivánek, která se touto problematikou zabývá.

Typy inteligence se následně projevují i při studiu jazyků. Možná si říkáte, že vám cizí jazyky nejdou, ale problém je pravděpodobně v tom, že jste jenom zvolili špatnou techniku výuky. Proto vám přinášíme tipy, jaké metody a pomůcky při studiu jazyka u různých typů inteligence zvolit.

1. Lingvistická inteligence

Pokud u vás převládá tento typ inteligence, snadno se vyjadřujete slovem i písmem a vaší doménou je čtení, psaní a mluvení. Z toho důvodu vám učení nových jazyků nedělá potíže a kromě klasických pro vás nebude problém věnovat se i těm minoritním. Můžete tak využívat hned několik metod najednou jako je četba knih, sledování filmů či komunikace v cizím jazyce. Také se vám bude dobře učit pomocí překládání mezi jazyky. V podstatě všechny metody, které existují, vám budou vlastní. Zakomponujte cizí jazyk do každodenních rituálů (např. poslouchejte zprávy či podcasty) či využijte vaši kreativitu a pište knihy, články nebo natáčejte videa na Youtube.

2. Logicko-matematická inteligence

Jste hodně racionální, hledáte mezi věcmi souvislosti a dost možná vám jde matematika. Z toho důvodu byste tyto schopnosti mohli využít v podobě kategorizace a hledání souvislostí v cizím jazyku. Proto se zaměřte především na gramatiku a seskupování slovní zásoby do okruhů. Vytvořte si systém záznamu slovíček (např. u němčiny co člen, to barva). Tvořte si taháky a tabulky a obklopte se jimi, například si nalepte lístky se slovíčky na místa, kde se nejvíce pohybujete. Změňte si jazyk zařízení do cílového jazyka či si stáhněte aplikace typu Duolingo a Memrise. Jeden tip pro vás: nejlépe se naučíte jazyky, které jsou více pravidelné, a není zde mnoho výjimek, jako například němčina.

3. Zvukově-hudební inteligence

Nejspíše hrajete na hudební nástroj, jde vám zpěv či tanec, protože máte schopnost vnímat, tvořit a interpretovat hudbu, která činí nezbytnou součást vašeho života. Proto se soustřeďte na zvukovou podobu jazyka. Čtěte si nahlas nebo si pouštějte hudbu, filmy či audioknihy v cizím jazyce. Určitě vám také dobře jde napodobovat přízvuk, proto si zkuste vybrat nějakou osobnost a učte se výslovnost tím, že ji zkusíte napodobit. Ideální pro vás pak bude výuka s rodilým mluvčím, od kterého dokážete přirozeně jazyk odposlouchat. A když si najdete jazyk, který je vám příjemný na poslech, učení bude o to jednodušší.

4. Tělesně-pohybová inteligence

Nečiní vám problém provádět náročné pohybové aktivity, máte jemnou mechaniku a dobrou koordinaci pohybů, proto máte nadání na všechny sportovní aktivity, tanec či herectví. Ve výuce jazyků vám hodně ulehčí práci opisování textů nebo dramaticky ztvárnit nějaký příběh. Můžete tak vyhledat cizojazyčné divadlo, nebo si jen sami pro sebe nacvičte nějakou scénku či využijte aktivity typu hraní rolí, kde si vyzkoušíte komunikační situace z reálného života. Propojte fyzickou aktivitu s výukou jazyka, např. vaření s francouzštinou, procházky s angličtinou nebo si při běhu pusťte audioknihu. Také pro vás může být velkou motivací cestování.

5. Vizuálně-prostorová inteligence

Máte trojdimenzionální vidění, výborně se orientujete v prostoru a máte skvělou představivost. Vytvořte si vlastní učební pomůcky, které budou vyhovovat vašemu vkusu a vašim potřebám. Dělejte si koláže, vyrobte si karetní slovíčka, pořiďte si sešit, ve kterém si studijní látku doplníte ilustracemi nebo svými poznámkami.  Naučte se vytvářet si lexikální mapy a obklopte se jazykovými, nejlépe vlastnoručně vyrobenými, plakáty. Pomůckou vám také mohou být aplikace, ve které si slovíčka můžete párovat s obrázky (například Quizlet).

6. Intrapersonální inteligence

Rozumíte sami sobě, rádi si zapisujete zážitky, dáváte si cíle, plánujete budoucnost a ve všem co děláte, hledáte příčiny, následky a souvislosti. Vaše přednost je disciplína a schopnost plnit cíle. Při studiu cizího jazyka vám tedy může pomoci uvědomit si, co jsou vaše přednosti a na čem musíte více zapracovat a následně si stanovit cíle, například že se budete věnovat jazyku půl hodiny denně. Proto je pro vás ideální investovat do e-learningového softwaru, kde se můžete učit jazyk vlastním tempem a systémem. Nejjednodušší cestou pro vás bude psát si v cizím jazyce deník o vašem rozpoložení či o věcech, které se vám staly. Ideální je pro vás práce na delších projektech a individuální výuka.

7. Interpersonální inteligence

Nejlépe vám jde komunikace a porozumění druhým lidem, a protože jsou pro vás ostatní lidé motivací, nejlepší pro vás bude učit se ve skupině. Vyhledejte skupinové kurzy, kde je možné využít širší škálu aktivit, jako například debaty, soutěže, komunikační hry nebo se zapojte se do cizojazyčných kroužků či vyhledejte jazykový kurz v zahraničí. Můžete také vyzkoušet komunikativní metodu, při které budete s druhými lidmi simulovat komunikační situace z reálného života. Určitě pro vás bude velkou motivací i vyučovat někoho jiného či prezentovat v hodině.

8. Přírodovědná inteligence

Máte vztah k přírodě, je vám blízké hledání souvislostí, popisování jevů či vytváření kategorií. Proto se zaměřte na jazyk jako na vědní obor – lingvistiku. Hledejte souvislosti s ostatními jazyky, podívejte se na historii daného jazyka a snažte se naučit popisovat věci kolem sebe v cizím jazyce. Důležité je vytvořit si vlastní systém na učení slovní zásoby, pomoci vám mohou například sémantické mapy.

19.11.2018