školy dle zaměření

školy dle typu

Forma studia

Státní střední školy přírodovědné a potravinářské obory okres Chomutov

Státní

Výchovný ústav, dětský domov se školou, základní škola, střední škola a školní jídelna, Místo 66

Místo 66, 43158  Místo Ředitel: Mgr. Miloš Dvořák