školy dle zaměření

školy dle typu

Forma studia

Střední školy Kaplice

Krajské

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kaplice, Pohorská 86

Pohorská 86, 38241  Kaplice Ředitel: PhDr. Zdeňka Lovčí