školy dle zaměření

školy dle typu

Forma studia

Střední školy Český Krumlov

Krajské

Gymnázium, Český Krumlov, Chvalšinská 112

Chvalšinská 112, 38101  Český Krumlov Ředitel: PaedDr. Hana Bůžková

Krajské

Střední odborná škola zdravotnická a Střední odborné učiliště, Český Krumlov, Tavírna 342

Tavírna 342, 38101  Český Krumlov Ředitel: Mgr. Martina Kokořová

Krajské

Střední uměleckoprůmyslová škola sv. Anežky České, Český Krumlov, Tavírna 109

Tavírna 109, 38101  Český Krumlov Ředitel: Ing. Martin Busta