Šance u přijímaček: u nejžádanějších oborů stále pod 20 %

článek šance u přijímaček 2014 150

V roce 2013 pravděpodobnost přijetí na vysokou školu vzrostla na 80,8 %, stále je ale pod úrovní roku 2010, kdy se na vysokou dostalo 82 % zájemců. Navíc, jak můžete zjistit v našem článku, u nejžádanějších oborů je šance stále velmi nízká.

U kterých fakult je nejnižší šance na přijetí

 

Umělecké Divadelní fakulta JAMU 9,8 %
Lékařské 2. lékařská fakulta UK 15,5 %
Filozofické a humanitní Fakulta sociálních studií OSU 18,1 %
Právnické Právnická fakulta MU 24,4 %
Ekonomické Fakulta financí a účetnictví VŠE v Praze 28,4 %
Pedagogické Pedagogická fakulta OSU 28,6 %
Sportovní Fakulta tělesné výchovy a sportu UK 29,0 %

Šance na přijetí na vysokou se v letošním roce mírně zvýšila. Na nejžádanějších oborech však zůstává na stejné úrovni jako v předchozích letech. Pokud tedy máte zájem o obory jako psychologie (na obor se na UK hlásilo 1227 uchazečů, přijato jich bylo jen 53), medicína nebo práva, doporučujeme přípravu nepodceňovat.

Jakou zvolit strategii

Vyzkoušejte testy z minulých let – odkazy na testy nejžádanějších oborů najdete zde nebo přímo u jednotlivých oborů na www.VysokeSkoly.com

Pořiďte si doporučenou literaturu – velká část škol připravuje vlastní publikace k přijímacím zkouškám, kromě toho je vydávají i jednotlivá nakladatelství. Pohromadě je seženete i tady.

Přihlaste se na přípravný kurz – podle MF Dnes je úspěšnost po účasti v kurzu 70-90 %, zatímco u samostudia je průměrná šance 50%

Pojistěte se další přihláškou – necelá polovina uchazečů si letos věřila natolik, že podala jen jednu přihlášku. 23 % podala 2 přihlášky, 14 % 3 přihlášky a 17 % 4 a více přihlášek

Které nové obory můžete zvolit v roce 2014

Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Molekulární biologie a biotechnologie

Ostravská univerzita v Ostravě Filozofická fakulta Sociologie (jednooborové)

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Social Services Focused on Diaconia and Christian Social Practice (jednooborové)

Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Nizozemský jazyk, literatura a kultura ve středoevropském kontextu

VYSOKÁ ŠKOLA UMĚLECKO-PRŮMYSLOVÁ Grafika a vizuální komunikace

Zdroje: http://dsia.uiv.cz výstupy 2010-2013 počty živých přihlášených + počty přijatých a násobnosti přihlášek, www.msmt.cz Akreditované studijní programy VŠ, https://is.cuni.cz/studium/podprij/index.php?do=info&fakulta=11210&zobraz=Zobrazit

26.11.2013

Doporučujeme