VYHLEDEJ...
RYCHLÝ PŘEHLED ŠKOL
školu
učebnici
seminárku
Mapka k vyhledaní školy
Zřizovatel:
Zaměření:
Kraj:
Hledaný text:
Hlavní město Praha Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královéhradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Vysočina Zlínský kraj
Kategorie:
Text:
Typ:
Text:

Jak se dostat na medicínu (lékařské,veterinární, zdravotnické a farmaceutické fakulty)?

články jak se dostat na medicínu

Lékařské, zdravovědné, ošetřovatelské, biomedicínské, veterinární a farmaceutické obory je možné studovat na 17 veřejných, jedné státní a třech soukromých vysokých školách. Stáhněte si zdarma e-book, který obsahuje nejpodrobnější informace a ukázku vzorového testu.

V článku se dočtete:

Jakou máte šanci na přijetí

Z čeho se skládají přijímací zkoušky

Kde můžete lékařské obory studovat + termíny přijímaček

Doporučená literatura

Vyzkoušejte vzorové testy

 

Přijímací zkoušky

Lékařské obory: písemné testy fyzika, biologie, chemie, někdy 2. kolo s ústní zkouškou ověřující motivaci uchazeče nebo jeho obeznámenost s oborem (např. Všeobecné lékařství 2. LF UK). Některé fakulty promíjí na základě středoškolského prospěchu a splnění dalších podmínek přijímací zkoušky.

Ošetřovatelské a zdravotnické obory: obvykle všechny předměty jako u lékařských oborů nebo jejich kombinace, někdy spojeno s testem všeobecných předpokladů (např. FTVS UK). U vybraných oborů následuje ústní pohovor ověřující všeobecný rozhled a komunikační schopnosti (např. 3. LF UK) nebo probíhají talentové zkoušky (např. fyzioterapie, protetik, záchranář). U některých oborů je možné přijetí bez přijímací zkoušky při splnění podmínek
Biomedicínské obory: některé obory test z biologie, chemie nebo fyziky, někde bez přijímací zkoušky, případně matematika (VŠB-TUO FEI).
Veterinární obory: písemné testy z biologie, případně chemie, možnost prominutí přijímací zkoušky.
 

Úspěšnost přijetí

Lékařské, farmaceutické a veterinární:

UK 1. LF 28,7 %, 2. LF 16,9 %, 3. LF 21 %, LF Plzeň 31,8 %, LF HK 28,1 %, FF HK 67,1 %, MU LF 27,4 %, OSU LF 21,4 %, UPOL LF 18,4 %, VFU Brno: FVL 27,9 %, FVHE 64,5 %, FF 48,2 %, UNOB statistika není k dispozici

Ošetřovatelské a zdravotnické:

UK FTVS 32,2 %, MU FSPS 43,5 %, OSU FSS 29,3 %, UPOL FZV 29,6 %, FTK 46,4 %, ZČU Plzeň FZS 50,3 %, JČU ZSF 68,8 %, TUL FZS 92,8,  UJEP FZS 51,9 %, UPCE FZS 71,8 %, VŠPJ 82,2 %, SLU FVP 54,2 %, VŠZ 99,6 %, PVŠPS 59,3 %

Biomedicínské:

UK PŘF 71,9 %, MU PŘF 66,8 %, ČVUT FBMI 44,2 %, FEL 78,6 %, FS 76 %, VŠCHT FCHT 73,4 %, FCHI 77,4 %, FPBT 66,8 %, ZČU Plzeň FST 90,7 %, UPCE FCHT 78,5 %, VUT Brno FEKT 82,2 %, VŠB FEI 78 %, UTB FHS 48,7 %, UJEP PŘF 82,3 %

 

Doporučená literatura


BIOLOGIE – Jak se dostat na vysokou (Amos, RNDr. Jiří Holinka, Ph.D.), 138 stran
Modelové otázky k přijímacím zkouškám na 1. LF UK biologie, chemie, fyzika (kolektiv autorů)

Testové otázky z fyziky, chemie a biologie - skripta LF MU
Odmaturuj z biologie (Didaktis, kolektiv autorů),

Odmaturuj z chemie (Didaktis, kolektiv autorů)
Odmaturuj z fyziky (Didaktis, kolektiv autorů)

 

Přípravné kurzy

Medicína + farmacie „nultý ročník“ středa, sobota Praha, Brno, zahájení říjen, Ostrava zahájení listopad
Medicína + farmacie semestrální kurz Praha , Brno sobota a středa
, zahájení říjen, leden

samostatné bloky biologie, fyzika, chemie Praha, Brno

Podívejte se na náš video návod

 

Průběh a délka studia

Lékařské, farmaceutické a veterinární obory magisterské studium (5 a 6 let).

Zdravovědné a zdravotnické + biomedicínské obory bakalářské studium 3 roky, navazující magisterské 2 roky.
 

Přehled škol a fakult

Univerzita Karlova v Praze www.cuni.cz 

1. lékařská fakulta: bakalářské 12. 6. 2017 písemná z biologie, adiktologie navíc test adiktologie, magisterské studium 9. 6. 2017, písemná z biologie, chemie a fyziky. Den otevřených dveří 7. 1. 2017

2. lékařská fakulta: bakalářské 12. – 13. 6. 2017 písemná z biologie, test všeobecných předpokladů, Fyzioterapie navíc chemie, fyzika, 2. kolo ústní zkouška, magisterské 13. – 15. 6. 2017, písemná z biologie, chemie, fyziky, test všeobecných předpokladů pro studium medicíny, 2. kolo ústní pohovor. Den otevřených dveří 14. 1. 2017 

3. lékařská fakulta: 16. – 20. 6. 2017, písemná z biologie, chemie, fyziky nebo somatologie dle oboru, 2. kolo ústní zkouška s výjimkou Fyzioterapie a Dentální hygienistka, možnost prominutí u programu Všeobecné lékařství. Den otevřených dveří 6. 1. 2017

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové: 10. - 14. 6. 2017, písemná chemie, biologie vč. botaniky, zdravotní laborant bez botaniky, možnost prominutí. Dny otevřených dveří 14. 12. 2016

Lékařská fakulta v Hradci Králové: 21. 6. 2017 Všeobecná sestra písemná PZ z biologie, somatologie a chemie, magisterské písemná z biologie, somatologie, chemie a fyziky, možnost prominutí. Dny otevřených dveří 21. 1. 2017

Lékařská fakulta v Plzni: 12. 6. 2017, písemná z fyziky, chemie a biologie, možnost prominutí. Den otevřených dveří 1. 2. 2017

Fakulta tělesné výchovy a sportu (obory Fyzioterapie, Ortotik-protetik): 5. – 9. 6. 2017 písemný test obecných studijních předpokladů a z biologie, Ortotik-protetik navíc zkouška tvůrčích schopností a manuálních dovedností. Dny otevřených dveří 20. 1. 2017

Přírodovědecká fakulta (např. obor Klinická a toxikologická analýza, Medicinální chemie, další v navazujícím magisterském a doktorském studiu): 13. – 15. 6. 2017 písemná všeobecné předpoklady + chemie, možnost prominutí. Den otevřených dveří 19. 1. 2017

Masarykova univerzita www.muni.cz

Lékařská fakulta: Bc. 22. 6., Mgr. 16. – 17. 6. 2017, písemná z fyziky, chemie a biologie dle oboru, nepíše se TSP, Zdravotnický záchranář navíc test fyzické zdatnosti duben 2015, programy Všeobecné a Zubní lékařství možnost prominutí. Dny otevřených dveří 14. a 18. 1. 2017

Fakulta sportovních studií (Fyzioterapie): bakalářské 6. – 7. 5. 2017 TSP, oborový test 7. 5. 2017 biologie, fyzika, chemie, praktická zkouška 20. – 21. 5. 2017. Den otevřených dveří 31. 1. 2017

Přírodovědecká fakulta (např. Lékařská genetika a molekulární diagnostika, Lékařská fyzika): 6. – 7. 5. 2017 TSP, 6. 5. 2017 test biologie se základy chemie. Dny otevřených dveří 21. a 24. 1. 2017

Univerzita Palackého v Olomouci www.upol.cz  

Lékařská fakulta: Všeobecné lékařství, Zubní lékařství 13. 6. 2017, písemná z fyziky, chemie a biologie, možnost prominutí. Den otevřených dveří 21. 1. 2017

Fakulta zdravotnických věd: prezenční 8. 6., kombinované 9. 6. 2017, biologie člověka (somatologie) a výběr ze společenských a přírodních věd včetně prověření obecných studijních předpokladů, možnost prominutí, Zdravotnický záchranář navíc test fyzické zdatnosti 20. 6. 2017. Den otevřených dveří 21. 1. 2017

Fakulta tělesné kultury (Fyzioterapie): talentová, ústní zkouška a písemná zkouška červen 2017, písemný test z biologie, fyziky, chemie a jazykových předpokladů, ústní zkouška. Dny otevřených dveří 25. 11. 2016 a 21. 1. 2017

Přírodovědecká fakulta (Optometrie, Bioinformatika aj.): Optometrie 5. - 9. 6. 2017, písemný test z biologie a fyziky, Bioinformatika bez přijímací zkoušky, pokud počet uchazečů nepřekročí kapacitu oboru. Dny otevřených dveří 25. 11. 2016 a 21. 1. 2017

Ostravská univerzita v Ostravě www.osu.cz

Lékařská fakulta: Odborné testy a ústní zkoušky květen a červen 2017, zkoušky TV duben, květen 2017. Všeobecné lékařství, Zdravotní laborant písemný test z biologie, chemie a fyziky, Společenská patologie a logistika terénních rizikových situací odborná problematika z oblasti sociální patologie, somatologie, pohovor, Ergoterapie, Všeobecná sestra, Porodní asistentka test biologie a společenskovědní test, Nutriční terapeut a Ochrana veřejného zdraví písemný test biologie, chemie, Radiologický asistent test biologie, fyzika, Zdravotnický záchranář, Fyzioterapie test biologie a fyzika, ZZ navíc zkouška z TV. Dny otevřených dveří 13. a 14. 1. 2017

Fakulta sociálních studí (Zdravotně sociální pracovník): 20. – 21. 4. 2017, písemná ze základů společenských věd a biologie. Dny otevřených dveří 13. a 14. 1. 2017

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno www.vfu.cz

Fakulta veterinární hygieny a ekologie: Bc. 1. kolo 14. – 16. 6. 2017, 2. kolo 28. 7. – 1. 8. 2017, bude-li vypsáno, test biologie, Mgr. 1. kolo 12. – 13. 6. 2017, 2. kolo 27. 7. 2017, bude-li vypsáno, test z biologie a chemie, možnost prominutí. Den otevřených dveří 3. 2. 2017

Fakulta veterinárního lékařství: 20. – 22. 6. 2017, písemná z biologie a chemie, možnost prominutí. Den otevřených dveří 3. 2. 2017

Farmaceutická fakulta: 13. – 15. 6. 2017, písemná z biologie, chemie a fyziky. Den otevřených dveří 3. 2. 2017

Univerzita obrany v Brně www.unob.cz

Fakulta vojenského zdravotnictví: Zdravotnický záchranář 6. 6. 2017, písemná z biologie (somatologie), AJ, test fyzické zdatnosti, Vojenské všeobecné lékařství, Vojenské zubní lékařství 21. 6. 2017, písemná z fyziky, chemie, biologie, somatologie na LF HK UK, Vojenská farmacie 10. 6. 2017, písemná z chemie a biologie vč. botaniky, všeobecné studijní předpoklady na FarmF UK, na UO AJ, test fyzické zdatnosti. Dny otevřených dveří 1. 12. 2016, 21. 1. 2017

ČVUT v Praze www.cvut.cz

Fakulta biomedicínského inženýrství: 19. – 23. 6. 2017 písemná z biologie a fyziky, obor Zdravotní laborant z biologie, chemie, možnost prominutí. Dny otevřených dveří 25. 11. 2016 a 17. 2. 2017

Fakulta elektrotechnická,  Fakulta strojní obory v navazujícím magisterském studiu

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích www.jcu.cz  

Zdravotně sociální fakulta: talentové 9. – 15. 5., písemné 5. – 9. 6. 2017. Radiologický asistent písemný test z biologie obecné a biologie člověka, ze všeobecné informovanosti včetně zdravotnické problematiky a z fyziky, Zdravotní laborant test z biologie člověka, z chemie a všeobecné informovanosti, Ochrana obyvatelstva se zaměřením na CBRNE test z biologie člověka a ze všeobecné informovanosti, ostatní zdravotnické obory písemný test z biologie člověka a ze všeobecné informovanosti včetně zdravotnické problematiky, Fyzioterapie navíc písemný motivační test, Zdravotnický záchranář navíc talentová zkouška. Možnosti prominutí. Den otevřených dveří 13. 1. 2017

Přírodovědecká fakulta (Biomedicínská laboratorní technika): 8. 6. 2017 písemný test biologie, chemie, možnost prominutí. Den otevřených dveří 13. 1. 2017

Slezská univerzita v Opavě www.slu.cz  

Fakulta veřejných politik (Všeobecná sestra): duben – červen 2017, písemná zkouška základní orientace v klinických oborech, v biologii člověka, ve společenskovědních disciplínách a všeobecný přehled. Den otevřených dveří 25. 1. 2017

Technická univerzita v Liberci www.tul.cz

Fakulta zdravotnických studií (dříve Ústav zdravotnických studií): Bez přijímací zkoušky. Den otevřených dveří 26. 11. 2016, 17. 2. 2017

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem www.ujep.cz

Fakulta zdravotnických studií: Porodní asistentka a Všeobecná sestra 5 6., Fyzioterapie 6. 6., Ergoterapie 7. 6. 2017, písemný test biologie člověka, možnosti prominutí. Den otevřených dveří 26. 1. 2017

Přírodovědecká fakulta (Toxikologie a analýza škodlivin): bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří 3. 11. 2016, 26. 1. 2017

Univerzita Pardubice www.upce.cz

Fakulta zdravotnických studií: 31. 5. 2017, písemný test z biologie (biologie orientovaná na člověka), u oboru Zdravotnický záchranář po úspěšném splnění písemného testu následuje test fyzické zdatnosti, u oboru Radiologický asistent písemný test rozšířen o písemný test z fyziky a u oboru Zdravotně-sociální pracovník písemný test rozšířen o základy společenských věd. Dny otevřených dveří 10. 12. 2016, 19. 1. 2017

Fakulta chemicko-technologická (Klinická biologie a chemie, Zdravotní laborant, Farmakochemie a medicinální materiály aj.): bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří 11. 1. a 8. 2. 2017

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně www.utb.cz

Fakulta humanitních studií Termíny NSZ Scio od 10. 12. 2016 do 29. 4. 2017 včetně. Všeobecná sestra, Porodní asistentka NSZ Scio biologie, Zdravotně sociální pracovník NSZ Scio ZSV. Dny otevřených dveří 9. 12. 2016 a 26. 1. 2017

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava www.vsb.cz

Fakulta elektrotechniky a informatiky (Biomedicínský technik): 27. 6. 2017, písemný test z matematiky, možnost prominutí. Dny otevřených dveří 3. 2. 2017

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze www.vscht.cz

Fakulta chemické technologie (např. Syntéza a výroba léčiv, Biomateriály pro medicínské využití): bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří 25. - 26. 11. 2016, 27. - 28. 1. 2017

Fakulta chemicko-inženýrská (Analýza léčiv): bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří 25. - 26. 11. 2016, 27. - 28. 1. 2017

Fakulta potravinářské a biochemické technologie (Biotechnologie léčiv): bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří 25. - 26. 11. 2016, 27. - 28. 1. 2017

Vysoká škola polytechnická Jihlava www.vspj.cz

Obory Porodní asistentka, Všeobecná sestra, Zdravotně sociální pracovník: 1. kolo PS 6. – 7. 6., 2. kolo 8. – 9. 8., 3. kolo 5. 9., KS 1. kolo 6. – 8. 6., 2. kolo 8. – 9. 8., 3. kolo 5. 9. 2017, PA a VS písemná biologie člověka, psychologie, obecné studijní předpoklady, jazykový test, PA ústní zkouška biologie člověka, Zdravotně sociální pracovník test základy společenských věd, psychologie, sociologie, filosofie, biologie, obecné studijní předpoklady, ústní zkouška k ověření kulturního, politického a společenského přehledu, schopnosti samostatného úsudku a motivace ke studiu. Možnost prominutí. Den otevřených dveří 2. 2. 2017

Vysoké učení technické v Brně www.vutbr.cz

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií (Biomedicínská technika a bioinformatika): 12. - 16. 6. 2017, písemná z biologie a matematiky, možnost prominutí. Dny otevřených dveří 23. 11. 2016, 13. 12. 2016, 25. 1. 2017

Západočeská univerzita v Plzni www.zcu.cz  

Fakulta zdravotnických studií: 12. - 16. 6. 2017 vědomostní test z biologie člověka, možnost prominutí. Den otevřených dveří 18. 1. 2017

 

Soukromé VŠ s těmito obory

Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o. www.pvsps.cz  

obor Zdravotně-sociální pracovník: 2017 není otevřen, Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii červen 2017 test studijních předpokladů, ZSV, osobnostní dotazník, ústní pohovor – orientace v přečtené literatuře, řešení modelového sociálního problému/situace, motivace ke studiu a k výkonu budoucího povolání, osobnostní předpoklady uchazeče. Dny otevřených dveří 7. 2. a 4. 4. 2017

Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA s.r.o. www.palestra.cz  

obor Výživové poradenství a sportovní diagnostika, Sportovní a kondiční specialista: bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří  13. 3., 11. 4., 17. 5., 15. 6., 17. 7., 15. 8., 6. 9. 2017

Vysoká škola zdravotnická, o.p.s. www.vszdrav.cz

1. kolo 6. 6. 2017, 2. kolo 5. 9. 2017 Všeobecná sestra a Porodní asistentka test biologie člověka, psychologie, Radiologický asistent test biologie člověka, fyzika, Zdravotnický záchranář test biologie, fyzika, talentová zkouška z TV. Možnosti prominutí. Dny otevřených dveří 7. 2. a 4. 4. 2017

 

Vzorové testy a okruhy otázek

Vyzkoušejte náš online test z biologie s vyhodnocením do e-mailu

UK

http://www.lf2.cuni.cz/studium/uchazeci/modelove-otazky/ukazka-z-prijimacich-testu-2015

http://www.lf3.cuni.cz/3LF-66.html

http://www.lf3.cuni.cz/cs/uchazec/tematicke-uchazec/index.html

http://www.faf.cuni.cz/Prihlaseni/Bakalarske-a-magisterske-studium/Vzorove-otazky/

https://www.lfhk.cuni.cz/getattachment/9587bb8e-9b30-4bad-a32c-b2b90a8a02f6/Ukazkovy-test.aspx/

https://www.lfhk.cuni.cz/getattachment/9ff7c17a-f254-4e59-b59f-369a9b201aac/Ukazkovy-test.aspx/

http://www.ftvs.cuni.cz/FTVS-573.html

https://www.natur.cuni.cz/fakulta/uchazeci/bakalarske-studium/prijimaci-rizeni/modelove-otazky/

MUNI

http://www.med.muni.cz/index.php?id=1460

http://www.med.muni.cz/index.php?id=1466

http://www.muni.cz/admission/tsp

http://www.fsps.muni.cz/dokumenty/pdf/zadani-FSpS-Prijimaci-zkouska-do-Bc-studia-biologie.pdf

UPOL

http://www.lf.upol.cz/menu/prijimaci-rizeni/vseobecne-lekarstvi-mudr/

http://www.fzv.upol.cz/menu/prijimaci-rizeni/bakalarske-a-magisterske-studium/

http://ftk.upol.cz/studujte-u-nas/studijni-obory-bc-mgr/na-co-se-pripravit/talentova-cast-bc/#c991 

http://www.prf.upol.cz/fileadmin/user_upload/PrF-dokumenty/Studijni_oddeleni/Testy_2012/OPTM-Bc-2012.pdf

OSU

http://lf.osu.cz/index.php?kategorie=34494&id=2917&obor=1669&komb1&odkud=2915

ostatní obory rozcestník http://lf.osu.cz/index.php?kategorie=34494

http://fss.osu.cz/dokumenty/prijimacky2012/p4.pdf

http://fss.osu.cz/dokumenty/prijimacky2012/p3.pdf

http://fss.osu.cz/index.php?kategorie=35056&id=2917&obor=1802&komb1&odkud=2915

ČVUT

http://www.fbmi.cvut.cz/fakulta/zaverecne-zpravy

JČU

http://www.zsf.jcu.cz/cs/vzdelavani-a-studium/informace-pro-uchazece-o-studium/prijimaci-rizeni/testy_2013_2014/testove-otazky-z-jednotlivych-studijnich-oboru

SLU

http://www.slu.cz/fvp/cz/studium/prijimaci-rizeni/docs/vzorovy-test-vss

TUL

http://www.uzs.tul.cz/cs/studijni-program-biomedicinska-technika/ukazka-testu

http://www.uzs.tul.cz/cs/studijni-program-osetrovatelstvi/ukazka-testu

UJEP

http://www.fzs.ujep.cz/prilohy/clanky/1212-vzorove-otazky-kfe-pf.pdf

http://www.fzs.ujep.cz/prilohy/clanky/2025-kopawebotazky.pdf

UNOB

http://www.unob.cz/fvz/uchazec/Stranky/vzorove_testy.aspx

UPCE

http://www.upce.cz/fzs/studium/bakalarske/testy.pdf

http://www.upce.cz/fzs/studium/magisterske/testy.pdf

VFU

http://fvl.vfu.cz/pro-uchazece/magistersky-studijni-program/vzorove-otazky_2012.pdf

http://faf.vfu.cz/studium/prijimaci-rizeni/pr_otazky_biologie.pdf

http://faf.vfu.cz/studium/prijimaci-rizeni/pr_otazky_chemie.pdf

http://faf.vfu.cz/studium/prijimaci-rizeni/pr_otazky_fyzika.pdf

VŠB

http://www.fei.vsb.cz/cs/okruhy/studium-a-vyuka/prijimaci-rizeni/priklady-testu/

VŠPJ

https://www.vspj.cz/zajemce-o-studium/bakalarske-studium/vseobecna-sestra/ukazky-testu-k-prijimacim-zkouskam

https://www.vspj.cz/zajemce-o-studium/bakalarske-studium/porodni-asistentka/ukazky-testu-k-prijimacim-zkouskam

https://www.vspj.cz/zajemce-o-studium/bakalarske-studium/zdravotne-socialni-pracovnik/ukazky-testu-k-prijimacim-zkouskam

VUTBR

http://www.feec.vutbr.cz/uchazeci/prirucka_BTBIO_2012.pdf

ZČU

http://fzs.zcu.cz/study/applicants/prijimaci-rizeni/vysledky_rizeni1213/Ukxzkovx_test_-2012-Px-Bc..pdf

http://fzs.zcu.cz/study/applicants/prijimaci-rizeni/vysledky_rizeni1112/Vzorovx_test-chirurgie-Mgr..pdf

http://fzs.zcu.cz/study/applicants/prijimaci-rizeni/vysledky_rizeni1112/Vzorovx_test-interna-Mgr..pdf

http://fzs.zcu.cz/study/applicants/prijimaci-rizeni/predchozi_prijimaci_rizeni/

VŠZDRAV          

http://www.vszdrav.cz/cz/vszdrav/zajemci-o-studium/prijimaci-rizeni/ukazka-testu/

Zdroje: Informace o pravděpodobnosti přijetí čerpáme z http://dsia.uiv.cz/vystupy.html (počty živých přihlášených vs. počty přijatých), data pro přijímací řízení a vzory testů pak ze stránek jednotlivých fakult, doporučujeme informace ověřit na studijním oddělení dané fakulty. Kontakty a statistiky přijetí pro všechny fakulty jsou k dispozici na www.VysokeSkoly.com

Přečtěte si také:

Stáhněte si zdarma e-book, jak se dostat na medicínu, podívejte se i na další návody k nejžádanějším oborům

Nepovedly se vám přijímačky? Přečtěte si, jak napsat žádost o přezkoumání rozhodnutí a podat odvolání.

Čeká vás letos maturita a přijímací zkoušky? zde seženete téměř všechny učebnice k maturitě, podívejte se na učebnice a kurzy k přípravě na přijímačky.

16.1.2017


Jsme tam, kde jste vy

Poradenství v přípravě ke studiu

AMOS -
KamPoMaturite.cz, s.r.o.

Dukelských hrdinů 21
170 00 Praha 7

e-mail: info@kampomaturite.cz
tel: +420 222 943 511
+420 606 411 115

Informace

Stáhněte si aplikaci Adresář škol

 

Užitečné informace

    Zasílání novinek

    Zaregistrujte se a dostávejte nejlepší nabídky jako první.

    Doporučit známému
    E-booky
    Chci se připravit