Na které fakulty se dostanete bez přijímaček?

Články - na které vš se dostanete bez přijímaček

V našem přehledu najdete ty fakulty, kde se alespoň na 1 obor můžete dostat bez přijímací zkoušky. Na mnoha dalších oborech vám navíc přijímací zkoušky prominou - stačí mít určitý studijní průměr, absolvovat příslušný počet let vybraný předmět, vykázat účast v olympiádě nebo soutěži z daného předmětu. Přehled všech oborů by byl hodně dlouhý, konkrétní obory najdete na www.VysokeSkoly.com. Tam zveřejňujeme také kontakty na studijní oddělení, kde doporučujeme informace o přijímacím řízení ověřit.
 

Doporučit známému
Diskuze ke článku: příspěvků 4, poslední 25.7.2011 10:11 - Komentovat.

Které fakulty veřejných vysokých škol přijímají alespoň na 1 obor bez přijímaček

 

  Příjem přihlášek
Česká zemědělská univerzita v Praze www.czu.cz    
Fakulta lesnická a dřevařská 31. 3. 2017
České vysoké učení technické v Praze www.cvut.cz  
Fakulta dopravní*, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská (pouze Děčín) FJFI 31. 3. 2017
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích www.jcu.cz    
Pedagogická fakulta, Přírodovědecká fakulta, Ekonomická fakulta*, Filozofická fakulta, Fakulta rybářství a ochrany vod, Zemědělská fakulta

FF  a PŘF 15. 3., PDF 17. 3., ZF a FROV 31. 3. 2017,

EF zatím neuvedeno

Mendelova univerzita v Brně www.mendelu.cz  
Agronomická fakulta, Zahradnická fakulta

ZF 20. 3., AF 31. 3. 2017

Ostravská univerzita v Ostravě www.osu.cz  
Filozofická fakulta, Pedagogická fakulta (VV), Přírodovědecká fakulta 28. 2. 2017
Slezská univerzita v Opavě www.slu.cz  
Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Matematický ústav v Opavě

28. 2. 2017

Technická univerzita v Liberci www.tul.cz  
Fakulta strojní, Fakulta textilní, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Fakulta zdravotnických studií (dříve Ústav zdravotnických studií)

FS, FT, FPHP 31. 3. 2017, FZS 26. 5. 2017

Univerzita Hradec Králové www.uhk.cz  
Pedagogická fakulta, Přírodovědecká fakulta

PDF 28. 2. 2017, PŘF 31. 3. 2017

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem www.ujep.cz  
Fakulta výrobních technologií a managementu, Fakulta životního prostředí, Přírodovědecká fakulta, Pedagogická fakulta

31. 3. 2017

Univerzita Karlova v Praze www.cuni.cz  
Přírodovědecká fakulta (program Geologie)

28. 2. 2017

Univerzita Palackého v Olomouci www.upol.cz   
Přírodovědecká fakulta (pokud počet uchazečů nepřekročí kapacitu vybraných oborů) 28. 2. 2017
Univerzita Pardubice www.upce.cz  
Dopravní fakulta Jana Pernera*, Fakulta ekonomicko-správní, Fakulta elektrotechniky a informatiky*, Fakulta chemicko-technologická

FES 15. 3. 2017, FCHT 31. 3. 2017

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně www.utb.cz    
Fakulta aplikované informatiky, Fakulta humanitních studií (UOP), Fakulta logistiky a krizového řízení, Fakulta technologická

FAI 1. kolo do 31. 3., 2. kolo do 10. 9. 2017, FHS 31. 3. 2017, FLKŘ 30. 4. 2017, FT 1. kolo 28. 4., 2. kolo 18. 9. 2017

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava www.vsb.cz  
Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství, Fakulta stavební, Hornicko-geologická fakulta*

FMMI 30. 4. 2017, 2. kolo 10. 8. 2017, FAST 1. kolo 31. 3., 2. kolo 15. 7., 3. kolo 11. 9. 2017, HGF zatím neuvedeno

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze www.vscht.cz  
všechny fakulty 31. 3. 2017
Vysoká škola polytechnická Jihlava* www.vspj.cz zatím neuvedeno
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích www.vstecb.cz 15. 3. 2017
Západočeská univerzita v Plzni www.zcu.cz  
Fakulta elektrotechnická, Fakulta aplikovaných věd, Fakulta strojní, Fakulta ekonomická, Fakulta filozofická FEK, FF 31. 3. 2017, FEL 1. kolo do 15. 4., případné 2. kolo do 15. 8., FAV 31. 3., FST 1. kolo do 14. 4., případné 2. kolo do 11. 8. 2017
   

Pouze bakalářské nebo tzv. "dlouhé" magisterské obory, data pro rok 2017

* vycházíme z údajů za předchozí rok, pro rok 2017 zatím nebyly informace na stránkách fakulty k dispozici

Zdroje: stránky jednotlivých fakult, převzato z www.VysokeSkoly.com

 

Mohlo by vás zajímat:

Status studenta - jak je to po maturitě nebo když se nedostanete na VŠ? Čtěte zde.

2. kola přijímacích zkoušek na veřejné vysoké školy

Nepovedly se vám přijímačky? Přečtěte si, jak napsat žádost o přezkoumání rozhodnutí podat odvolání.

Všechna 2. kola přijímacích zkoušek najdete v článku zde.

8.12.2016

Doporučujeme