Které vysoké školy přijímají přihlášky i teď v 1. nebo 2. kole?

Články - kde se ještě můžete přihlásit na VŠ?

Veřejné a státní vysoké školy obvykle uzavírají příjem přihlášek koncem února a v průběhu března. I v dalších měsících ale můžete podat přihlášku na vybrané obory. Soukromé vysoké školy většinou přijímají přihlášky až do konce září.

Stáhněte si aktualizované přílohy k článku:

Přihlášky - řazení podle škol Přihlášky - řazení podle data
článek 2. kola banner řazení podle škol článek 2. kola banner řazení podle termínů
Doporučit známému
Diskuze ke článku: příspěvků 4, poslední 7.9.2016 23:20 - Komentovat.

Mohlo by vás zajímat:

Podívejte se, jak se na dostat na nejžádanější obory - stáhněte si e-booky zdarma, podívejte se na videa: práva, medicína, psychologie, ekonomie, humanitní obory, TSP OSP, Policejní akademie ČR

Potřebujete připravit na přijímací zkoušky? Podívejte se na učebnice a kurzy k přípravě na přijímačky.

Nepovedly se vám přijímačky? Přečtěte si, jak napsat žádost o přezkoumání rozhodnutí a podat odvolání.

 

Srpen a září 2016

kompletní data najdete v příloze k článku

19.8.2016 Ekonomická fakulta TUL http://www.ef.tul.cz/upload/files/web___prijimaci_rizeni_16_17_bakalarske.2.kolo.pdf 2. kolo www.ef.tul.cz
Fakulta životního prostředí UJEP 2. kolo http://fzp.ujep.cz/Studium/prijimaciRizeni/PodminkyPR1617II.pdf www.fzp.ujep.cz
Fakulta strojního inženýrství VUTBR 2. kolo https://www.fme.vutbr.cz/soubor.php?zid=46484 www.fme.vutbr.cz
Matematický ústav v Opavě SLU http://www.slu.cz/math/cz/studium/prijimaci-rizeni/prijimaci-rizeni-pro-akademicky-rok-2016-2017-2.-kolo www.math.slu.cz
20.8.2016 Fakulta životního prostředí ČZU 2. kolo http://www.fzp.czu.cz/cs/?r=3272&i=22069 www.fzp.czu.cz
Vysoká škola polytechnická Jihlava (3. kolo) www.vspj.cz
21.8.2016 Fakulta managementu VŠE (případné 2. kolo) www.fm.vse.cz
Fakulta chemická VUTBR 2. kolo http://www.fch.vut.cz/cs/zajemce-o-studium/bakalarske-studium/prihlaska-bc.html www.fch.vut.cz
22.8.2016 Fakulta logistiky a krizového řízení UTB http://www.utb.cz/flkr/o-fakulte/smernice-ke-2-kolu-prijimaciho-rizeni-pro-akademicky-rok-1 www.flkr.utb.cz 
26.8.2016 Fakulta elektrotechniky a informatiky UPCE 2. kolo http://www.upce.cz/fei/studium/prouchazece/prijimaci-rizeni/data.html www.upce.cz/fei
30.8.2016 Fakulta aplikované informatiky UTB 2. kolo http://www.utb.cz/fai/chci-studovat/termin-prijimacich-zkousek-1 www.fai.utb.cz
31.8.2016 Fakulta strojní TUL (2. kolo) www.fs.tul.cz
Divadelní fakulta JAMU dodatečný termín Činoherní herectví http://www.jamu.cz/img/difa/aktuality/smernice-dodatecneho-prijimaciho-rizeni_mgacinoherni-herectvi.pdf difa.jamu.cz
Fakulta stavební VŠB-TUO (3. kolo) www.fast.vsb.cz
Dopravní fakulta Jana Pernera UPCE 2. kolo vybrané obory http://www.upce.cz/dfjp/aktuality.html?id=/DFJP/aktuality/2016/2-kolo-prijimacky.html www.upce.cz/dfjp
Fakulta filozofická ZČU 2. kolo pro vybrané obory http://ff.zcu.cz/study/applicants/prijimaci-rizeni/index.html www.ff.zcu.cz
Fakulta humanitních studií UTB obor Učitelství odborných předmětů pro střední školy – kombinované studium (1. kolo) www.fhs.utb.cz 
2.9.2016 Fakulta elektrotechnická ČVUT http://www.fel.cvut.cz/cz/aktuality/mimoradne-prijeti.html www.fel.cvut.cz
7.9.2016 Hudební fakulta JAMU obor Hra na trubku a Hra na lesní roh hf.jamu.cz
9.9.2016 Hornicko-geologická fakulta VŠB-TUO (3. kolo) www.hgf.vsb.cz
13.9.2016 Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT 2. kolo https://www.fjfi.cvut.cz/cz/studium/oznameni/6224-s-mernice-dekana-c-4-2015-k-prijimacimu-rizeni-do-bakalarskeho-studijniho-programu-pro-akademicky-rok-2016-17 www.fjfi.cvut.cz
19.9.2016 Fakulta technologická UTB (2. kolo) www.ft.utb.cz

Data z tohoto článku jsme získali na webových stránkách škol a fakult, doporučujeme všechny termíny ověřit na studijních odděleních, neodpovídáme za chyby či změny termínů. Děkujeme za pochopení.

 

16.8.2016

Související dokumenty:


Doporučujeme